กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่น

ทั้งหมด 116 ข้อมูลที่พบ

หน้า 10 จาก 12
91. กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมโชว์สุดยอดนวัตกรรมในงาน TechnoMart – InnoMart 2011
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1. เครื่องจักรกลการเกษตร 2. เครื่องจักรกลการผลิต และ 3. เครื่องจักรพลังงานและสิ่งแวดล้อม           ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผลงานเด่นมาจัดแสดงได้แก่ ...
พุธ, 21 ธันวาคม 2011
... โดยในปี่นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักลงทุนกว่า 400 คน และมีนักลงทุนแจ้งความประสงค์ขอเจรจาธุรกิจกับผลงานเด่น 5 ผลงาน จำนวน 28 ราย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการยกระดับนวัตกรรมของประเทศเรา ...
ศุกร์, 23 กันยายน 2011
... “ผลงานเด่น” เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึง หรือเลือกซื้อ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว โดยเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา งาน NSTDA Investors’ Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ถือได้ว่าความประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนและ ...
พุธ, 07 กันยายน 2011
    กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยนาโนเทค (สวทช.) แถลงข่าวการจัดงานนาโนไทยแลนด์ 2010 (Nano Thailand 2010) เตรียมผลงานเด่น อาทิ nano-nose ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ แผ่นฟิล์มพลาสติกกันรอยขูดขีด ฯลฯ แสดงในงาน ...
พฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2010
95. เครือข่ายปฏิบัติการน้ำชุมชน
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
... เพราะการทำเกษตรไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม เครือข่ายปฏิบัติการน้ำชุมชน  (ผลงานเด่น) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
96. ระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
...      แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม ระบบโทรมาตรขนาดเล็กตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ   (ผลงานเด่น) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
97. ข้าว "หอมชลสิทธิ์" ทนน้ำท่วมฉับพลัน
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
...  แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม การถ่ายทอดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลันสู่เกษตรกร ผลงานเด่นประจำปี 2551   ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ข้าว ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
98. การประชุม “รวมพลคน อสวท. ประจำปี 2553”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (อสวท.) ที่มีผลงานเด่นในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ว และ ท ได้นำเสนอผลงาน  และได้รับรู้การเขียนข้อเสนอโครงการฯ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณในปี 2554  จัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
พุธ, 22 กันยายน 2010
/files/2017.mp3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) นำทีมนักวิจัย คัดสรรผลงานเด่นพร้อมทำเป็นธุรกิจ  เปิดให้นักลงทุนช็อปปิ้ง ในงาน “NSTDA Investors’ Day ธุรกิจเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 16 กันยายน 2010
...  กล่าวต่อว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์จะนำผลงานเด่น  ผลงานวิจัย  งานนวัตกรรมที่กระทรวงส่งเสริม  สนับสนุน  และมีการดำเนินการมาเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาประเทศ ทั้งด้าน เกษตรกรรม  ...
ศุกร์, 30 กรกฏาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป