กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. แถลงข่าวความพร้อม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553”

รมว.วท. แถลงข่าวความพร้อม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553”

พิมพ์ PDF

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4  จามจุรีสแควร์  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553 (National Science and Technology fair 2010) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”  รวมสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปี  บนพื้นที่ 42,000 ตามรางเมตร  ณ ไบเทค บางนา  ระหว่างวันที่ 7-22 สิงหาคม 2553  คาดมีผู้เข้าชมงานเป็นเยาวชน ครอบครัวและประชาชนทั่วไป กว่า 1.2 ล้านคน

 

 

 

 

      ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ว่า  ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ใน 3 มิติ  คือ มีพื้นที่ในการจัดงานมากที่สุดกว่า 40,000 ตารางเมตร    ระยะเวลาการจัดงานที่มากที่สุดตั้งแต่วันที่ 7-22 สิงหาคม 2553 รวม 16 วัน และมีจำนวนผู้เข้าชมมากที่สุดซึ่งปีนี้คาดไว้ที่ 1.3 ล้านคน จากจำนวนผู้เข้าชมงานปีที่แล้ว 1.2 ล้านคน

      ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   กล่าวต่อว่า  กิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจ คือ นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย นำเสนอ ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่เริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทย  และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย  และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย  ที่นำเสนอรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ การเดินตามรอยพระบาท รับทราบถึงปัญหาต่างๆ ของอาณาประชาราษฎร์ที่พระองค์ทรงพบ อาทิ ปัญหาเรื่องป่า  น้ำ  คน  ส่วนที่ 2 คือ กระบวนการต่างๆ ที่พระองค์ ทรงใช้แก้ไขปัญหาความทุกข์ต่างๆ ของคนไทย   ส่วนที่ 3 คือส่วนที่สำคัญ คือ  โครงการพระราชดำริต่างๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  

       ทั้งนี้  ปีนี้ยังเป็นปีแห่งการร่วมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Year of Biodiversity)  ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ จะจัดแสดงความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ในทะเลลึกจนถึงยอดภูเขา  โดยจะนำของจริงและของจำลองเสมือนจริงมาให้ผู้เข้าชมได้สัมผัส   สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ  มีวิทยากรให้ความรู้อย่างใกล้ชิด   มีป่าไม้จำลอง  สายหมอกจำลอง เสมือนได้อยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ   นอกจากนี้  ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจอีก คือ วิกฤตการณ์โลก  นำเสนอโดยการจำลองภาพเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการล่องเรือไปเจอ พายุหมอก  แผ่นดินไหว  ซึ่งการจำลองนี้เป็นการบอกว่า  ถ้าหากเราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นก็จะมีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นตามมา  ก็ขอเชิญชวนนักเรียน  นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ  มาร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553 

       ด้าน  ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ  เอกชน หน่วยงานต่างประเทศ กว่า 60 หน่วยงาน  และกับอีก 80 ร้านค้า  พร้อมด้วยพันธมิตรกระทรวงต่างๆ รวม 7 กระทรวง ได้แก่  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สมาคมต่างๆ  เช่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อีก 22 แห่ง

       ดร.สุจินดา  โชติพานิช  กล่าวต่อว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์จะนำผลงานเด่น  ผลงานวิจัย  งานนวัตกรรมที่กระทรวงส่งเสริม  สนับสนุน  และมีการดำเนินการมาเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาประเทศ ทั้งด้าน เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พลังงาน  การแพทย์  สิ่งแวดล้อม  ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  ทั้งดาราศาสตร์  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  พลาสติกชีวภาพ  ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับความรู้และรู้จักกระทรวงวิทยาศาสตร์มากขึ้นผ่านการเล่นกิจกรรมต่างๆในงานนี้  นอกจากนี้  อยากแนะนำให้ไปชมนิทรรศการแสงและเลเซอร์  เพราะปีนี้ครบรอบ 50 ปี การค้นพบเลเซอร์ (50th  Anniversary of Laser)  ซึ่งจัดแสดงที่มาและประโยชน์ของแสงเลเซอร์มากมาย ทั้งการวัดและการแพทย์  โดยจำลองสถานการณ์  และสำหรับผู้ที่ชอบการสืบสวน นักสืบเพื่อค้นหาปริศนา  ต้องนิทรรศการนิติวิทยาศาสตร์  ซึ่งมาจัดครั้งนี้เป็นครั้งแรก  เพราะสังคมเริ่มสนใจ  จึงนำมาแสดงเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น

       ด้าน ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  เปิดเผยถึงความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ว่า  ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามาเป็นเวลานาน  มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้าน  ทั้งสถานที่และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ระบบจราจร  การรักษาความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล  การต้อนรับและจัดคิวลำดับงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลและอำนวยความสะดวก  ขณะนี้มียอดจองผู้เข้าร่วมงานกว่า 600,000 ราย  คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 1.2  ล้านคน

       อนึ่ง  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้  ได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการที่มีความทันสมัย  และกิจกรรมที่เหมาะสมทุกเพศทุกวัยได้ร่วมสนุก  ทดลอง  ทั้งนี้  เยาวชน  ครอบครัวและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงานได้  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่วันที่ 7 22  สิงหาคม  เวลา 9.00 20.00  น.  (ยกเว้นวันที่ 9  สิงหาคม  2553)    ไบเทค  บางนา  และพบกับ 2 ดาราดังพรีเซนเตอร์ของงาน  แมท  ภีรนีย์  คงไทย และ อ๋อม  อรรคพันธ์  นะมาตร์ 

       ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงาน ได้ที่   www.nsm.or.th/nst2010 หรือสอบถามข้อมูลที่  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โทร. 0 2577 9960

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวอุษา  ขุนเปีย   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700  ต่อ  3732

ถ่ายภาพโดย  : นายชัชวาล  โบสุวรรณ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700  ต่อ  3732

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป