กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เป็นประธานในงานแถลงข่าว "การจัดงานประชุมนาโนไทยแลนด์ 2010"

รมว.วท.เป็นประธานในงานแถลงข่าว "การจัดงานประชุมนาโนไทยแลนด์ 2010"

พิมพ์ PDF

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยนาโนเทค (สวทช.) แถลงข่าวการจัดงานนาโนไทยแลนด์ 2010 (Nano Thailand 2010) เตรียมผลงานเด่น อาทิ nano-nose ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ แผ่นฟิล์มพลาสติกกันรอยขูดขีด ฯลฯ แสดงในงาน

 

 

          วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2553)  เวลา 11.00 น. ณ. ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “นาโนไทยแลนด์ 2010 ที่สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. )และเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดขึ้น

 

 

 

          การจัดประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการ “นาโนไทยแลนด์ 2010 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งมีความสำคัญต่อสังคมโลกมากขึ้นในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ  อาทิ  ด้านอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ เช่น นาโนชิปของคอมพิวเตอร์  ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น สเต็มเซล เภสัชกรรม Nanomedicine  ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เช่น นาโนเซนเซอร์

          ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กล่าวว่า   การจัดงานประชุมนาโนไทยแลนด์  2010  ครั้งนี้  เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ (โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยี สวทช.) ภาคเอกชน และภาคการศึกษาร่วมกันทำการวิจัยในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ  เกิดเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ที่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการผลักดันพัฒนาความก้าวหน้าของนาโนเทคโนโลยี  ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรร,

          ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   กล่าวต่อว่า  ในส่วนของการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  ชุดตรวจวินิจฉัยโรคฉี่หนู  จมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดคุณภาพอากาศ  เทคโนโลยีเครื่องกันรอยบนพลาสติกที่สามารถรักษาความใส รักษามูลค่าราคาสินค้าได้  มุ้งนาโนกำจัดยุง น้ำยาผ้าไหมนาโน ตลอดจนหลักสูตรพัฒนากำลังคนด้านนาโนเทคโนโลยี

          นอกจากนี้  ยังมีการเสวนาระดมความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมด้านนาโนเทคโนโลยี  โดยกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการสร้างพลังมวลชนโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมด้านนาโนเทคโนโลยี

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการ “นาโนไทยแลนด์ 2010  ปีนี้มีชื่อว่า “Nanotechnology for Sustainable World ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–20  พฤศจิกายน 2553   อาคารศูนย์ประชุม  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  จ.ปทุมธานี  ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น.

 

 

เขียนข่าวโดย  : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์      กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพโดย   : นางสาวสุนิสา  ภาคเพียร    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

 

 

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร โทร  02-3333732

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» “พิเชฐ” เผยผลสำเร็จหลังเยือนญี่ปุ่น องค์กรวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเพิ่มลงทุนงานวิจัยในไทย หนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ สานฝันโครงการฟู๊ดอินโนโพลีส
» วท. รุกสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์รับ AEC ผุดเวทีแข่งขัน – ค่ายวิทย์เพื่อเยาวชนอาเซียน
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย
» วท. แถลงผลงาน 6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็นข้อต่อ เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
» สวทช. จับมือ สอน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์"
» มหาดไทย ผนึก ก.วิทย์ฯ แถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป