กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปาฐกถา

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... “เส้นทางเศรษฐีหน้าใหม่ สตาร์ทอัพพันธุ์ไทย” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  “บทบาทของภาครัฐ ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิติลไทย” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... “Partnering to Drive Innovation” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้นำอุตสาหกรรมสู่การผลักดันนวัตกรรม โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมเสวนาและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
23. รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... World Forum : ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคมที่ผ่านมา ได้มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์ กล่าวถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
                  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 – ณ อาคารสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงานครบรอบ 19 ปี พร้อมเปิดเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์” ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2016
... และจะได้รับการรับรองจากเอไอทีในการมาเป็นอาจารย์พิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกันทำงานวิจัยและแลกเปลึ่ยนความรู้กันได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษโดย ศ. ฮิโรยูกิ โคนูมะ ที่ปรึกษาอาวุโสของอธิการบดีสถาบันเอไอทีและอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... Programme (APMP) Meetings 2016 and Related Activities (APMP-MY-2016) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Thailand’s Embarking on National Quality Infrastructure (TBC)” ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
     
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
28. การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ ในเวทีเสวนาระดมความคิด ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... โดยในภาคเช้า นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการสัมมนา และ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้างการรับรองระบบงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐ”จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการมาตรฐานในการเสริมสร้างความข้มแข็งของระบบพิสูจน์หลักฐานของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 กระทรวง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป