กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ชูมาตรวิทยา ปัจจัยสำคัญดันเศรษฐกิจเดินหน้า ยกทัพผู้เชี่ยวชาญระดมสมองบนเวที APMP-MY-2016

ก.วิทย์ฯ ชูมาตรวิทยา ปัจจัยสำคัญดันเศรษฐกิจเดินหน้า ยกทัพผู้เชี่ยวชาญระดมสมองบนเวที APMP-MY-2016

พิมพ์ PDF

 

    8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี /ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมนานาชาติ Midyear Asia Pacific Metrology Programme (APMP) Meetings 2016 and Related Activities (APMP-MY-2016) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Thailand’s Embarking on National Quality Infrastructure (TBC)” ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับเกีตรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ภายใต้แนวคิด “บทบาทและการมีส่วนร่วมของมาตรวิทยาในวัฒนธรรมคุณภาพ” 

      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนและน่าชื่นชมมาก เพราะสามารถนำผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะให้สามารถมารวมกัน ในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า เอเซีย แปซิฟิค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ซึ่งความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม การผลิตสินค้า ทุกอย่างต้องได้มาตรฐาน นอกเหนือจากทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์แล้วยังต้องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นในแง่ของมาตรวิทยาก็ดี หรือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่แต่ละสังคมจะต้องหาจุดร่วมท่าสามารถทำงานร่วมกันได้ภายในมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกของสามารถที่จะส่งออกสินค้าได้ มาตรฐานจะทำให้การให้บริการในโรงพยาบาล การผลิตในระบบอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ภาคการเกษตร สามารถผลิตได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และในขณะเดียวกันสามารถที่จะปรับปรุงต่อได้ และจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ดีได้ นอกจากนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความเคลื่อนไหวที่ดีในการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการในการทดสอบ ในการสอบเทียบเพื่อให้เกิดมาตรฐาน ทำให้สามารถกับลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในลักษณะของการให้บริการรจุดเดียว หรือ One Stop Service

      การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญของวงการมาตรวิทยา ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาระดับโลกมาตอบประเด็นไขข้อสงสัย รวมถึงโชว์เทคนิคการสร้างความแข็งแกร่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ด้านมาตรฐานการวัด ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตให้มีความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแรงอัดฉีดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งเป็นการประชุมสัมมนา (Symposium) และ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มีผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Dr. Barry Inglis ประธานองค์การมาตรวิทยาโลก (CIPM) Dr. Peter Fisk ประธานองค์การมาตรวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (APMP) และ Dr. Ryoji Chubashi ประธาน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (AIST) ร่วมบรรยายพร้อมผู้ร่วมสัมมนาจากนานาชาติที่สนใจเข้าร่วมการประชุม
    การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านมาตรวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยา สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบการวัด (M:Metrology) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบมาตรฐานของประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคมไปจนถึงภาควิชาการเกษตรและการวิจัย และผลักดันให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันของภาคการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าว: นายรัฐพล หงสไกร, นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป