กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [การประชุมเชิงปฏิบัติการ, เทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 07 มกราคม 2013
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Consutative Meeting on Renewable Energy Technology Bank
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [การประชุมเชิงปฏิบัติการ, 15 พ.ค. 55, การประชุม]  ...
อังคาร, 15 พฤษภาคม 2012
3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารความเสี่ยง วันที่ 31 มกราคม 2555]  ...
อังคาร, 31 มกราคม 2012
Tags: [ความร่วมมือ ., เข้าเยี่ยมคารวะ ., การประชุมเชิงปฏิบัติการ]  ...
จันทร์, 07 กุมภาพันธ์ 2011
5. กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Geoinfotech, สทอภ., การประชุมเชิงปฏิบัติการ]  ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
Tags: [ประชุมเชิงปฏิบัติการ, การจัดทำแผน]  ...
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010
Tags: [การประชุมเชิงปฏิบัติการ, วทน, สส]  ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
8. การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Supporting the Development of an Institutional ...
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุมเชิงปฏิบัติการ]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
Tags: [ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ภาคใต้, กระทรวงวิทยาศาสตร์, ทางน้ำ, เทคโนโลยี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [ประชุมเชิงปฏิบัติการ]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป