กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บทความ

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. เอกอัครราชทูตแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... งานวิจัย บทความรายงาน และข้อมูอ้างอิงที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ             4. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ...
พฤหัสบดี, 05 กันยายน 2013
...           นอกจากเรื่องการพัฒนากำลังคนแล้ว สวทช. ได้ดำเนินการสร้างการเรียนรู้ ผ่านการจัดพิมพ์หนังสือและบทความ จัดทำเว็บไซด์ จัดการสัมมนาและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
43. แด่ท่านสุจินดา ผู้เป็นที่รักของชาว วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การดำรงชีพ ที่ท่านได้แสดงให้เราเห็นอยู่เป็นประจำมาปรับใช้ บทความนี้จึงขอไว้อาลัย แด่ท่านปลัดสุจินดา โชติพานิช ผู้จากไปโดยไม่มีวันกลับ     แด่ท่านสุจินดา ผู้เป็นที่รักของชาว วท. กลอนปิดท้าย ...
ศุกร์, 29 มิถุนายน 2012
44. ประวัติ นายสราวุฒิ สุจิตจร
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... 1 ผลงาน                 บทความวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มากกว่า 150 บทความ   สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ...
พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2012
45. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe2011
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รวมไปถึงผู้พิการ โดยจะมีกิจกรรมทั้งในส่วนการนำเสนอบทความทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการแสดงปาฐากถา ๒.การประกวดโครงการนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการสร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2011
46. กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สทอภ. กับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” และ “อุตสาหกรรมภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในทศวรรษหน้า” การนำเสนอบทความวิชาการด้านการเกษตร, ป่าไม้, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
47. การชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือในชุมชน
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
...    แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม บทความ " การชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือในชุมชน " สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
48. ประวัติ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
...  -  บทความวิชาการ/บทความวิจัย  ที่ตีพิมพ์ลงวารสารต่างประเทศ                  30   เรื่อง  ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
49. หน่วยต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบท่อ 1kWผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในบ้าน/ชุมชน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ที่ใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงนี้ขึ้นในประเทศไทย นอกจากนั้นยังได้มีการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปบทความตีพิมพ์ และการบรรยายต่างๆ และยังเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
50. อับดุล..เพื่อนคุยที่รู้ใจ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ที่เชื่อได้ เช่น วรรณกรรม บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ทำให้อับดุลสามารถรายงานสภาพอากาศ สภาพจราจร ราคาน้ำมัน ราคาทอง อัตราแลกเปลี่ยน หุ้น นอกจากนี้ อับดุลยังสามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้ใช้ทั่วไป ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป