กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

อับดุล..เพื่อนคุยที่รู้ใจ

พิมพ์ PDF

    ABDUL หรือ อับดุล คือระบบสนทนาออนไลน์ที่โต้ตอบกับผู้ใช้แบบ อัตโนมัติผ่านโปรแกรม Windows Live Messenger (MSN) หรือ โปรแกรมในลักษณะเดียวกัน
    อับดุล เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ระบบถามตอบ และเทคโนโลยีเครือข่ายสังคม โดยนำบริการ สืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ (Sansarn.com) และบริการสืบค้นข่าว (Sansarn-News) มาใช้ประยุกต์ใช้ ทำให้ได้ซอฟต์แวร์ที่สามารถสนทนาครอบคลุมทั้งการให้บริการทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลศัพท์ แปลประโยค การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข่าว
ประโยชน์ของผลงาน
    อับดุล ให้บริการข้อมูลพื้นฐานทั่วไปจากแหล่งข้อมูลและข่าวสารที่เผยแพร่ทางอิน เทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อได้ เช่น วรรณกรรม บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ทำให้อับดุลสามารถรายงานสภาพอากาศ สภาพจราจร ราคาน้ำมัน ราคาทอง อัตราแลกเปลี่ยน หุ้น นอกจากนี้ อับดุลยังสามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้ใช้ทั่วไป ด้วยภาษาธรรมชาติ ด้วยประโยคหรือข้อความที่มีใช้จริงและซึ่งมีปรากฎในบริบทต่างๆ ของการใช้ภาษา
ขั้นตอนการใช้งาน
    1. ตรวจสอบ account ที่สามารถใช้งานได้ที่ http://www.abdul.in.th
    2. เพิ่มใน account ใน contact list ของโปรแกรม MSN (Windows Live Messenger)
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การค้า และบริการ
    การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

สาขาผลงาน : อุตสาหกรรม

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยและภาษา (HLT)

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป