กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นายกรัฐมนตรี

ทั้งหมด 70 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
51. แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
               ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอลงกรณ์ เหล่างาม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
52. เชิญชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งในรูปแบบธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือธุรกิจเพื่อสังคม           ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้สืบเนื่องมาจากข้อดำริของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
53. การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เรื่องวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความยืดหยุ่น มีความเร็วที่สูงกว่าสาขาหลายสาขา และยังแทรกซึมเข้าไปยังทุกวงการ วิจัยหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในทุกกระทรวง แต่วิทยาศาสตร์ของประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรี ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
   
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
55. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2016 (ทำเนียบ รัฐบาล)
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2016  ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงเกษตร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559    ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี             ดร.สมคิด ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 กระทรวง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
...       "ทั้งนี้ การร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการปฏิรูปประเทศและสอดรับกับยุทธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ โมเดลประเทศไทย4.0 ซึ่งสุดท้ายคือ จะเกิดผลดีในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีและสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ในที่สุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษแสดงวิสัยทัศน์ "การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" พร้อมด้วยดร. พิเชฐ  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป