กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ทรู จับมือ ไอบีเอ็มเตรียมเปิดห้องแล็บนวัตกรรมฯแห่งแรกของอาเซียน ผนึกกำลังร่วมกับก.วิทย์ฯ - ก.ไอซีที

ทรู จับมือ ไอบีเอ็มเตรียมเปิดห้องแล็บนวัตกรรมฯแห่งแรกของอาเซียน ผนึกกำลังร่วมกับก.วิทย์ฯ - ก.ไอซีที

พิมพ์ PDF

 


            เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 - ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวในการประกาศความร่วมมือระหว่าง ทรู กับไอบีเอ็ม ผนึกกำลังเตรียมสร้าง "True IBM Innovation Studio @ Bangkok" หรือ ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคเอเชียขึ้นใจกลางเมือง พร้อมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล คอนเวอร์เจนซ์ แพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน  
 

                                                                 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)

              ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างทรูกับไอบีเอ็มในครั้งนี้ น่าจะเป็นมิติใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยี ซึ่งภายในการร่วมมือครั้งนี้ได้มีการหลอมรวมสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือ คอนเวอร์เจนท์ ซึ่งคิดว่าการที่มีวีดิโอแพลตฟอร์มนี้จะช่วยหลอมรวมสิ่งต่าง ๆ ให้เข้ากับการคมนาคม ด้านมีเดีย หรือด้านการใช้ประโยชน์ในแอพลิเคชั่นในหลายมิติหรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า internet of things ได้ เพราะหากเจริญเติบโตแล้วก็จะเกิดวิวัฒนาการที่ดี 

               “นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าการเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ ดังกล่าว จะทำประโยชน์ไม่เพียงเฉพาะกับคนไทย ทรู หรือ ไอบีเอ็มเพียงเท่านั้น แต่ในหลาย ๆ เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จะสามารถเป็นแพลตฟอร์มคอนเวอร์เจนท์ที่อาจเกิดประโยชน์กับชาวโลกด้วย และอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ Sustainable Development Goal หรือ SDG ของสหประชาชาติมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะทำในอนาคต เพราะอาจพบว่ามีความสัมพันธ์ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลาย ๆ ข้อของ SDG ก็ได้ ซึ่งนั่นจะเป็นการเติมพลังของความร่วมมือนี้ได้อย่างมหาศาล” ดร.พิเชฐ กล่าว


                                                                             ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที

          ดร.อุตตม สาวนายน กล่าวว่า ศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯดังกล่าวจะเป็นแห่งแรกในอาเซียน นับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายเดินหน้าประเทศไทย ทั้งนี้รัฐบาลเองก็มีบทบาทในการสนับสนุนขับเคลื่อนดิจิทัลและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจและสังคม 


         
"ทั้งนี้ การร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการปฏิรูปประเทศและสอดรับกับยุทธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ โมเดลประเทศไทย4.0 ซึ่งสุดท้ายคือ จะเกิดผลดีในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีและสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ในที่สุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากการร่วมมือครั้งแล้วจะเกิดความร่วมมือและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีเช่นนี้อีก เพราะจะทำให้ประเทศไทยสามารถใช้ทรัพยากรและใช้จุดแข็งของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ" ดร.อุตตม กล่าว  

                                                 นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
         
           นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า วท.และไอซีทีมีส่วนสำคัญในการร่วมมือกับไอบีเอ็มในครั้งนี้ เนื่องจากก่อสร้างศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมฯ ครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์นวัตกรรม หรือ Innovation Lab ซึงเป็นส่วนหนึ่งของวท.โดยตรง เพราะในอนาคตอันใกล้ศูนย์กลางแห่งนี้จะเกิดการวิจัยเกี่ยวกับดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องอาศัยนักวิจัยหรือนักวิชาการ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นศูนย์วิจัยไม่ได้

         
         
"เราจึงต้องเกิด True IBM Innovation Studio  เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและมีความต้องการอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มคุณค่าในระบบอุตสาหกรรมไทย ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมจัดสร้างขึ้นที่สยามสแควร์ซอย 2 ละคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2559" ศุภชัย กล่าว 
  

                                                                         นายแรนดี้ วอร์คเกอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไอบีเอ็ม
             
           นายแรนดี้ วอร์คเกอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า
"การสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงศักยภาพที่จะเกิดขึ้นจากควรมร่วมมือในวงกว้างของทรู ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคันต่อการพัฒนาประเทศสู่เศรษกิจและสังคมดิจิทัลแบบก้าวกระโดด" 


                                                                                                  บรรยากาศภายในงาน

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
ภาพและวิดีโอโดย : นายรัฐพล หงสไกรและนายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Facebook : sciencethailand   

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป