กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน งาน"ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" เปิดตัวโครงการ "Digital Start up" ขับเคลื่อนไทยสู่โลกดิจิทัล

งาน"ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" เปิดตัวโครงการ "Digital Start up" ขับเคลื่อนไทยสู่โลกดิจิทัล

พิมพ์ PDF


     

             เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 - ณ ห้องเพลินนารี ฮอล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดงานสุดยอดนวัตกรรมและการแสดงนิทรรศการนานาชาติ "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษแสดงวิสัยทัศน์ "การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" พร้อมด้วยดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เข้าร่วมงาน ทั้งนี้กระทรวงไอซีทียังเปิดตัวโครงการ "Digital Start up" เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและมีการแสดงเทคโนโลยีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษามากมาย เช่น TOT, กสทช., Huawei, Lazada, NECTEC, Microsoft, Intel, Samsung เป็นต้น

 

                                                 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถา
                   

                     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้เข้าสู่โลกดิจิทัล ซึ่งจะต้องพัฒนาประเทศไทยให้มีโครงสร้างที่ทันสมัยและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีครัวเรือน ปัจจุบันหลายประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้ไทยต้องอาศัยเครื่องมืออื่นช่วยด้วย โดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลที่จะต้องขับเคลื่อนภายในปีนี้  ฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์เพื่อให้ได้ดีเท่าประเทศอื่นให้ได้และขยายไปยังประเทศอาเซียน

                 
 “อย่างไรก็ดี เราต้องปรับบทบาทพันธกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น ซึ่งตอนนี้เราก็เร่งผลักดัน Digital Economy ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรม 5 อย่างให้ดีขึ้นและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่นั้นคือ ประเทศไทย4.0 ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ท้าทาย คือ การพัฒนาเกษตรรายย่อยที่จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเก่า การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัญหาเชิงสังคมที่จะต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกคน สังคมผู้สูงอายุที่เกิดในอนาคตและปัญหาคอรัปชั่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องขับเคลื่อนไปร่วมกัน ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

 

                                                                 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที                 

                นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า
การจัดงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งเปิดตัวแผนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยคาดว่าผู้ชมงานจะได้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลในการที่จะนำมาใช้ยกระดับชีวิตให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งจุดประกายให้นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจ และงานนี้จะช่วยให้ผู้ชมงานได้เห็นภาพที่ชัดเจนของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงตามโซนต่าง ๆ ภายในงานและมีการจัดโซนพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นแบบอย่างด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ 

 

 

             “การจัดงานครั้งนี้เป็นการประกาศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่โลกดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้งานนี้มีบทบาทในการสนับสนุนรากฐานของเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรัฐบาลเองอยากให้เกิดความร่วมมือต่างๆ และมีความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนแม่บทดิจิทัล อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ คือประเทศไทย 4.0 ด้วย” นายอุตตมกล่าว

 

               นอกจากนี้งาน "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพและวิดีโอโดย : นายรัฐพล หงสไกรและนายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

Facebook : sciencethailand   

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป