กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ธุรกิจใหม่

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... 1,115 โครงการ วงเงินสนับสนุนกว่า 941 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในธุรกิจใหม่ประมาณ 18,660 ล้านบาท สำหรับ “โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
42. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ C3 ผุดอุทยานนวัตกรรมหนุนธุรกิจใหม่  ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
...   รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “ที่ผ่านมา สนช. ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ ...
อังคาร, 28 เมษายน 2015
... อันจะนำมาซึ่งการเกิดธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม มีความเจริญก้าวหน้าทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบาย 5 ข้อที่รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ประกอบไปด้วย ...
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
... โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าจากการนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เป็นต้นทุนสำคัญที่นำไปสู่การเกิดทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการร่วมกับการสร้างผลิตภาพ อันจะนำมาซึ่งการเกิดธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ...
อังคาร, 09 ธันวาคม 2014
... ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารและธุรกิจอุตสาหกรรม โดยสามารถนำผลงานดังกล่าวไปพัฒนาให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และที่สำคัญคือช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
... และที่สำคัญคือช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สร้างสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับประเทศ       ทั้งนี้ โครงการ R2M ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
48. 2 นักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2557
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรและไปผูกโยงกับธุรกิจอื่นเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวได้      นอกจากนี้ งานวิจัยที่ทำควบคู่กันอีกชิ้น คือ เทคโนโลยีการผลิตลูกปูม้า ที่เป็นสัตว์ทะเลชายฝั่งเศรษฐกิจที่นิยมส่งออกในรูปของปูกระป๋อง ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
49. สนช. – วช. ทุ่มงบส่งเสริมเอกชนไทยสร้างธุรกิจฐานความรู้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... “รูปแบบธุรกิจใหม่” โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย นวัตกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
50. สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงานสะอาด ทั้งนี้ สนช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด” ภายใต้ความร่วมมือนี้ ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป