กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ มอบ "รางวัลนวัตวณิชย์" สร้างเส้นทางผู้ประกอบการใหม่ จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ก.วิทย์ มอบ "รางวัลนวัตวณิชย์" สร้างเส้นทางผู้ประกอบการใหม่ จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

พิมพ์ PDF

   

    วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2557) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรม “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market - R2M) เพื่อส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยอันมีนวัตกรรมที่มีศักยภาพจากมหาวิทยาลัย ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้จริง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและการทำแผนธุรกิจและเป็นการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

     

     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market - R2M) จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ได้ทดลองนำผลงานวิจัยที่มีอยู่จริงและผ่านการรับรองจากอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมาต่อยอดทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด ซึ่งเป็นการจำลองการประกอบธุรกิจในชีวิตจริง นับเป็นความท้าทายที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทดสอบตนเองก่อนที่จะไปประกอบอาชีพอย่างจริงจังหลังจากจบการศึกษา นอกจากนี้ กิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ยังช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัยได้เห็นภาพที่ชัดเจนของการต่อยอดเชื่อมโยงงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่เชิงพาณิชย์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอย่างแท้จริง และเพื่อปลูกฝังแนวคิดที่ว่า การวิจัยและพัฒนาไม่ได้เสร็จสิ้นเพียงแค่การปฏิบัติเท่านั้น แต่ต้องมีการสานต่อไปจนถึงการใช้งานได้จริงด้วย

     สำหรับผู้เข้าแข่งขันภายใต้โครงการ R2M จะได้รับประสบการณ์โดยตรงภายใต้คำชี้แนะของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจ ในการวิเคราะห์และการตรวจสอบเทคโนโลยีเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารและธุรกิจอุตสาหกรรม โดยสามารถนำผลงานดังกล่าวไปพัฒนาให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และที่สำคัญคือช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สร้างสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับประเทศ ทั้งนี้ โครงการ R2M ได้ดำเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค ในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีผลงานทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Research to Market Thailand 2013 ระดับประเทศ ดังนี้
 
     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม ดอกไม้ จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น กับผลงานวิจัย Geopolymer  แบบพรุน
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม Re-Imagine จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ กับผลงานวิจัย เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบสายพานแนวนอน
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม MK Go Go จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น กับผลงานวิจัย ครีมนวดสลายเซลลูไลท์
    รางวัลชมเชย ชื่อทีม GRW จากมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ กับผลงานวิจัย ฝ้าเพดานและผนังภายใน Green Smart Board
 
ผลงานทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Research to Market Thailand 2014 ระดับประเทศ ดังนี้
      รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม MED INT จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ กับผลงานวิจัย iNose อุปกรณ์ควบคุมทรงจมูก
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม Re-Imagine จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ กับผลงานวิจัย ชุดตรวจกรองสารพันธุกรรมทำนายอาการแพ้ยาในกลุ่มคาร์บามาซีฟีน
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม N2S Best Product จากมหาวิทยาลัย อุบลราชานี กับผลงานวิจัย High-Jub ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
   รางวัลชมเชย ชื่อทีม BIENG จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ กับผลงานวิจัย เครื่องตรวจจับการวางไข่ของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
 
     นอกจากนี้ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (RESEARCH TO MARKET - R2M)ว่า การจัดทำโครงการนี้เป็นการบริหารจัดการเพื่อสร้างกำลังคนที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวโดยนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ จากการใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยสร้างธุรกิจ ซึ่งบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานและดึงภาคเอกชนเข้าชมชิ้นงานต่างๆ พร้อมกับมาลงทุนต่อยอดสำหรับใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต่อไป


ข่าวโดย :
นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวโดย :
นางสาวพจนพร แสงสว่าง
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 37000 2333 3700 ต่อ 3899  โทรสาร 0 2333 38890 2333 3889
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป