กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ มอบกระเช้าปีใหม่แด่สื่อมวลชน พร้อมหารือการนำเสนอผลงานของรัฐบาล

กระทรวงวิทย์ฯ มอบกระเช้าปีใหม่แด่สื่อมวลชน พร้อมหารือการนำเสนอผลงานของรัฐบาล

พิมพ์ PDF

 

    วันนี้ 29 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมสื่อมวลชนพร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ให้ความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าให้แก่ คุณภัทชา  ณิลังโส บรรณาธิการข่าวสายสังคม สถานีโทรทัศน์ TNN 24  คุณอรนุชา หุตะสิงห์  บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  คุณพรเทพ แซ่เฮง  บรรณาธิการข่าวโพสต์ทูเดย์  และคุณสหภพ โสตทิพย์  ผจก.ฝ่ายข่าวสังคม สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท

     ดร. วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้ความสำคัญและกำลังดำเนินการเร่งผลักดันในเรื่องการสร้างกำลังคน สร้างนักวิจัย สนับสนุนงานวิจัยต่างๆ เช่น งานวิจัยเชิงสังคม งานวิจัยเพื่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักด้าน วทน. และการผลักดันนวัตกรรมที่ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าจากการนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เป็นต้นทุนสำคัญที่นำไปสู่การเกิดทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการเกิดธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม มีความเจริญก้าวหน้าทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบาย 5 ข้อที่รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ประกอบไปด้วย 1. ประเทศไทยต้องมีการสร้างความรู้และงานวิจัยให้แก่ภาคการผลิต โดยรัฐบาลเดินหน้าด้านงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 2. การขับเคลื่อนกำลังคน ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทุนสังคมที่สำคัญที่สุด และมีบทบาทเป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนาและผู้ได้รับผลจากการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. การยกระดับการลดภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา 4. การสนับสนุนโครงการ Mega Project ที่ใช้งบประมาณเพื่อเดินหน้าด้าน วทน. ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสู่อนาคต 5. โครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. โดยการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือรัฐบาลลงทุนโดยให้เอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์หรือใช้บริการ

      ทั้งนี้ สื่อมวลชนทุกสายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ผลงานวิจัยที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ เป็นต้น และยินดีที่จะจัดเวลาให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

เนื้อข่าวและภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป