กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ธีออส

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
... (สทอภ.) ภายใต้ “โครงการดาวเทียมธีออส ”  จัดการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่อาจารย์ผู้ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... และระบบต่างๆ ของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งดาวเทียมธีออส (Thailand Earth Observation Satellite: THEOS) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
33. นิทรรศการดาวเทียมธีออส ในงาน "ปากเกร็ดนิทรรรศ'51"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
             สทอภ. ร่วมบรรยาย เรื่อง โครงการดาวเทียมธีออส และพื้นฐาน Remote Sensing (RS) , Geographical Information System (GIS), Global Positioning ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
...  -  การบริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมผ่าน IT -  ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณจังหวัดเชียงราย -  การนำเสนอข้อมูลดาวเทียมธีออส  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
... ห้องปฏิบัติการซินโครตรอน  องค์การเภสัชกรรมมาจากไหน  สนุกกับกล้องดูดาว  พี่ธีออส  เซรามิกแสนสวยทำได้ด้วยมือของหนู  สร้างสรรค์งานเป่าแก้ว  ไดโนเสาร์  ผจญภัยในบ้านวิทย์ฯ ...
อังคาร, 06 มกราคม 2009
... สถานีที่ 27 พี่ธีออส                         สถานีที่ 28 กระทรวงอุตสาหกรรม                         ...
อังคาร, 06 มกราคม 2009
... เช่น จัดตั้งศูนย์บริการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกของเอเชีย/ทำความตกลง ความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมธีออส ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป