กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552 ผนึกกำลัง 4 พันธมิตรเพื่อนบ้านบนถนนโยธี-พระราม 6

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552 ผนึกกำลัง 4 พันธมิตรเพื่อนบ้านบนถนนโยธี-พระราม 6

พิมพ์ PDF

น้อง ๆ จะได้พบกับเกมการแข่งขัน  การทดลองทางวิทยาศาสตร์  มากกว่า 100  กิจกรรม  ใน 33 สถานี  พบกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกและรอยยิ้ม  เสริมสร้างปัญญาด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริง  วันที่ 8 – 10  มกราคม 2552  9โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น  ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ถนนพระรามที่ 6

 

 

                 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ 4 พันธมิตรใกล้เคียงบนถนนโยธี  และถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมทรัพยากรธรณี องค์การเภสัชกรรม  และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้  และสัมผัสอย่างใกล้ชิด  พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  ความรู้  เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  ตื่นตา  พัฒนาความคิด  และเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552
                 ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  จากการประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการจัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ เมื่อปี 2550  และปี 2551  ที่มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 35,000 คน  ทั้งผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน  และครอบครัวได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  เพื่อตอกย้ำความสำเร็จดังกล่าว ในปี 2552  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงผนึกกำลัง 4 พันธมิตรเพื่อนบ้านบนถนนโยธี  และพระรามที่ 6  จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2552
                 ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์  มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง  เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาสติปัญญา  พัฒนาคน  ที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ  ดังนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  จึงสานต่อแนวความคิดจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสนใจในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันให้มากยิ่งขึ้น  งานถนนสายวิทยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้เรียนรู้และสัมผัสการทดลอง  ห้องปฏิบัติการได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้เห็นการทำงาน  ตลอดจนพบปะพูดคุยกับนักวิจัย  นักวิชาการระดับแนวหน้าของเมืองไทย  ขณะเดียวกันเยาวชนยังจะได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มากมาย  ในรูปแบบของการทดลอง  การเล่นเกมส์  และเวทีแข่งขัน  ซึ่งถือเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่มากกว่า  100  กิจกรรมจาก 33  สถานีบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี 2552 แห่งนี้
                 ดร. สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวเพิ่มเติมถึง 33 สถานีบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี 2552 ว่ามีกิจกรรมสถานีการทดลอง  การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ ด้าน  ทั้ง ชีววิทยา  เคมี  ฟิสิกส์  ดาราศาสตร์  ความรู้พื้นฐาน  รวมถึงคณิตศาสตร์ เป็นหลากหลายความรู้ที่เยาวชนไทยไม่ควรพลาด  โดยทุกหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และหน่วยงานผู้ร่วมจัดงาน  ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะสร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนาน อาทิ โลกร้อนกับประเทศไทย นักสำรวจน้อย  ธรรมชาติน่ารู้  จรวดลม  สนุกคิดคณิตศาสตร์  ตะลุยโลกวิทย์  ตุ๊กตาไต่ราว  มหัศจรรย์พรรณพืช  ครอบครัวอะตอม  ห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อย  มาตรวัดมาตรวิทยา  ไซเบอร์คิดส์  ฉลาดคิด วิทย์วัสดุ  เล่นกระดาษฉลาดวิทย์  สร้างด้วยมือหนังสือของหนู  ห้องปฏิบัติการซินโครตรอน  องค์การเภสัชกรรมมาจากไหน  สนุกกับกล้องดูดาว  พี่ธีออส  เซรามิกแสนสวยทำได้ด้วยมือของหนู  สร้างสรรค์งานเป่าแก้ว  ไดโนเสาร์  ผจญภัยในบ้านวิทย์ฯ มหิดล  และยังจัดพื้นที่เฉพาะในสถานี “ปัญญาเยาว์”  ที่จะเป็นมุมเพลิดเพลินกับสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก
                 นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการ แข่งขันรูบิค อพวช. ปี 2552  โดย ดร. พิชัย  สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กล่าวว่าจะมีการแข่งขันรูบิค  ตลอดการจัดงาน 3 วัน และชิงชนะเลิศในวันที่ 10 มกราคม โดยสถิติที่ได้ในรอบชิงชนะเลิศนี้จะได้รับการบันทึกใน “World Rubik Associate” ด้วย  และในฐานะผู้ประสานการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  อพวช. ได้จัดเตรียมเกม Passport เป็นหนังสือเดินทางบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ที่ท้าทายความสามารถของน้อง ๆ ในการเดินทางและเรียนรู้ให้ครบทุกสถานีเพื่อรับรางวัลที่ อพวช. จัดเตรียมไว้มากกว่า 10,000 รางวัล โดยทุกปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเยาวชนน้อง ๆ เป็นจำนวนมาก
                 ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวเชิญชวนให้น้อง ๆ เยาวชน  และโรงเรียนที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ได้ตั้งแต่วันที่ 8-10 มกราคม 2552  เปิดให้เที่ยวชมตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น. โดยเฉพาะในวันที่ 10 มกราคม ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดรถบริการรับส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และขอเชิญชวนพ่อแม่  พาลูก ๆ มาเป็นครอบครัวเที่ยวงานถนนสายวิทยาศาสตร์เพื่อให้เยาวชนไทยได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่ไม่มีในตำราเรียน  เปิดโลกทัศน์  เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
                 “สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาเที่ยวชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ตั้งแต่วันที่ 8-10 มกราคม เวลา 09.00 – 18.00 น.  โดยสามารถเดินทางได้ทั้งรถโดยสารประจำทางสาย 8, 44, 67, 97, ปอ.44, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.509, ปอ.538 ตลอดจนรถไฟฟ้าบีทีเอส  ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เตรียมรถ Shuttle Bus ไว้รับ-ส่ง ณ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเที่ยวชมงานให้ได้มากที่สุด  ทั้งนี้  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือโรงเรียนสามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมงาน กรุณาสอบถามได้ที่ องค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทรศัพท์  0 2577 9999 ต่อ 1829 และ 1830”
  

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป