กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นิทรรศการดาวเทียมธีออส ในงาน "ปากเกร็ดนิทรรรศ'51"

นิทรรศการดาวเทียมธีออส ในงาน "ปากเกร็ดนิทรรรศ'51"

พิมพ์ PDF

             สทอภ. ร่วมบรรยาย เรื่อง โครงการดาวเทียมธีออส และพื้นฐาน Remote Sensing (RS) , Geographical Information System (GIS), Global Positioning System (GPS) และจัดนิทรรศการโครงการดาวเทียมธีออส ในการจัดงาน "ปากเกร็ดนิทรรรศ'51" ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2552 ณ โรงเรียนปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดาวเทียมธีออสให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการดาวเทียมธีออส แก่นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งครูอาจารย์ และบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงาน

               "ปากเกร็ดนิทรรรศ’51" เป็นการจัดนิทรรศการประจำปีของโรงเรียนปากเกร็ด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจัดแสดงโครงงาน และผลงานของแต่ละระดับชั้น เพื่อแสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี และกิจกรรมต่างๆของนักเรียน โดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี
                นิทรรศการของ สทอภ. ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโครงการดาวเทียมธีออส , การจัดแสดงภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงของดาวเทียมธีออสแสดงพื้นที่สำคัญ เช่น ภาพกรุงเทพมหานคร, ภาพเมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา, ภาพเมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, รัฐลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น รวมถึงการจัดแสดงภาพปูพื้นภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ขนาด 4.5 x 4.5 เมตร บริเวณกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเด็ก นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการภายในงาน

 

 

เชิญชมภาพกิจกรรมฯ ได้ที่ http://space.gistda.or.th/theos/pakkred_14jan09/


ดร.พิธาน สิงห์เสน่ห์
ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการดาวเทียมธีออส
โครงการดาวเทียมธีออส
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
web : www.gistda.or.th
web : funscience.gistda.or.th
โทรศัพท์ +66(0)-2940-5658,+66(0)-2940-6420-9
โทรสาร +66(0)-2940-5658,+66(0)-2561-3035
email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป