กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ตลาดอาเซียน

ทั้งหมด 14 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ผลิตภัณฑ์, OTOP, ตลาดอาเซียน]  ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและในตลาดสากล                  นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 1,2 'อัยยะ'เงาะอบแห้งหวังบุกตลาดอาเซียน    ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015
4. Clipping วท ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว สยามธุรกิจ 1,11 หนุนรายใหม่/รุกตลาดอาเซียน-ยุโรป  ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... สร้างระบบแรงจูงใจ หาตลาดภาครัฐ จะทำให้เราเข้มแข็งและรองรับตลาดอาเซียนได้ ในอนาคตเราจะทำให้ผู้บริโภคไว้วางใจในยานยนต์ไฟฟ้า    ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... ในท่ามกลางลักษณะตลาดที่มีความหลากหลายสูง และเผชิญกับประเด็นความท้าทายต่างๆ ที่ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาในการรุกตลาดอาเซียน มีดังนี้     1. คนอาเซียนชอบทองมากกว่าเงิน ไทยจึงอาจพิจารณารุกตลาดเครื่องประดับทองมากขึ้น ...
พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015
7. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับและของที่ระลึก รองรับตลาดอาเซียน            การยกระดับมาตรฐานผลผลิต/ผลงาน ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... การขาดหน่วยงานบริการด้านองค์ความรู้ที่เข้มแข็งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงการผลิตนวัตกรรมที่สามารถลดต้นทุนและส่งเสริมผลิตภาพ(Productivity)ภายใต้แบรนด์นักวิจัยไทย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งในทุกภาคส่วนของการผลิตส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและสร้างทางรอดอันยั่งยืนในตลาดอาเซียนด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ...
จันทร์, 13 ตุลาคม 2014
9. สนช. ประกาศ 10 สุดยอดซอฟต์แวร์ไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... การขยายโอกาสการสร้างตลาดใหม่และเพิ่มมูลค่าของซอฟต์แวร์ ทำให้สามารถสร้างความได้เปรียบของการแข่งขันในตลาดอาเซียนเพื่อการเติบโตอย่างเข็มแข็งได้ ดังนั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... จีน, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และประเทศไทย เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดช่องทางที่ดีในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของประเทศไทย รวมถึงตลาดอาเซียนเข้ากับตลาดภาคีจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และ 3. ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป