กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน TCELS นำไทยโชว์ศักยภาพ จับมือ 8 เครือข่ายพันธมิตร จัดประชุมนานาชาติ ด้านชีววิทยาศาสตร์

TCELS นำไทยโชว์ศักยภาพ จับมือ 8 เครือข่ายพันธมิตร จัดประชุมนานาชาติ ด้านชีววิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

 "ASEAN Life Science Conference and Exhibition 2013" ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย

 

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS) ร่วมกับ 8 หน่วยงานหลักด้านชีววิทยาศาสตร์ของไทย จัดงาน "ASEAN Life Science Conference and Exhibition 2013" แสดงความพร้อมและศักยภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ และทิศทางอนาคตของชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ เพื่อนำไปสู่การจับคู่ความร่วมมือธุรกิจ อุตสาหกรรมชีวิวิทยาศาสตร์ในอนาคต

           นายนเรศ  ดำรงชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS) เปิดเผยว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกับ 8 หน่วยงานพันธมิตร ประกอบไปด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , international Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) Thailand Affiliate, ASIA Bio BUSINESS PARTNERING (ABBP) , สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) , สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน , คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ร่วมกันจัดงาน "ASEAN Life Science Conference and Exhibition 2013" ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมนำเสนอโอกาสและอนาคตที่ดี ด้วยการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ได้แก่ ยา เครื่องมือแพทย์ วัคซีน ยาชีววัตถุ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทย


           ภายในงาน "ASEAN Life Science Conference and Exhibition 2013" จะประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์จากภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ ตลอดทั้ง 3 วัน นอกจากนี้ยังมีการประชุมระดับนานาชาติอีก 3 ประชุมใหญ่ ได้แก่ 1. การประชุมว่าด้วยกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติ ว่าด้วยเรื่องของ บทบาทของผู้ที่เตรียมนำหลักเกณฑ์ และวิธีการผลิตยาที่ดี  ตลอดจนกฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการในการผลิตยาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก่อนที่ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้าสู่ยุคการเปิดเสรีอาเซียน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมครั้งนี้  2. การประชุม ABBP หรือ ASIA Bio business Partnering ครั้งที่ 8 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อเผยแพร่ศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์สู่ภาคธุรกิจ การแสวงหาความร่วมมือในเทคโนโลยี ทั้งยังเป็นช่องทางการพบปะเจรจาและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศภาคีสมาชิกขึ้น ในชื่อ ASIA BIO BUSINESS PARTNERING ประกอบไปด้วยหัวข้อ Bio Medical, Functional, Health Food, Herb, Herb Product, Spa, Cosmetics, Medical Devices และ Green Product โดยมีกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศเกาหลี, จีน, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และประเทศไทย เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดช่องทางที่ดีในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของประเทศไทย รวมถึงตลาดอาเซียนเข้ากับตลาดภาคีจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และ 3. ประชุม ISPE คือ International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE)Thailand Affiliate หรือ สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) เป็นการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 เนื้อหาโดยเกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางให้ผู้ที่ทำงานด้านดังกล่าวได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อมาตั้งบริษัทหรือโรงงานผลิตยาให้ได้มาตรฐาน GMP" นายนเรศ กล่าว
           สำหรับงาน "ASEAN Life Science Conference and Exhibition 2013" จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.aseanlifescience.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02 644 5499


    
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป