กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดีเด่น

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
...  รางวัลโนเบลสาขาเคมี        ดร.ดนยา ปโกฏิประภา เจ้าของรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างและชีวเคมีของโปรตีนที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมดีเอ็นเอแบบนิวคลีโอไทด์ ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... SMEs และงานสุดยอด SMEs  ของดีทั่วไทย ระดมผลงานนวัตกรรมและสินค้าดีเด่นดังทั่วไทยมาให้ชม ช็อป พร้อมให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อ SMEs  ครบเครื่องในงานเดียว   ...
จันทร์, 28 กันยายน 2015
... Responsibility ด้านการลดความเหลื่อมล้าเสริม สร้างธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นประจาปี (ปีที่ 13), วันต่อต้านคอร์รัปชัน, การปรับปรุงสัญลักษณ์ ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
        ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
45. Cilpping วท ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ไทยโพสต์ 16 ภาพข่าว คอลัมน์ บันทึกสังคม นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
46. Cilpping วท ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ C4 ภาพข่าว นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น     ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
47. CCilpping วท ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว บ้านเมือง 7 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น    ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
48. Clipping วท ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 10 นักวิจัย มหิดลคว้ารางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น2558    ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
       วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา ที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าวพร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
...        รางวัล MOST Innovation Awards 2015 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการหรือนักวิจัยที่เข้ารับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และมีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป