กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดิจิทัลไทยแลนด์

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016, NECTEC, Digital Start up, Start up]  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
2. โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 50, ผลงานเด่น, ดิจิทัลไทยแลนด์, Digital Thailand]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
...           “ทั้งนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงผลสำเร็จของการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2016 และงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ที่จัดโดยกระทรวงวิทย์ฯและไอซีทีเมื่อช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ...
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 53 "ดิจิทัลไทยแลนด์"ของจริงหรือแค่ขายฝัน    ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  A7 เปิดงาน "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016"     ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษแสดงวิสัยทัศน์ "การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" พร้อมด้วยดร. พิเชฐ  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
7. Clippingวท ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 2 คอลัมน์ บทบรรณาธิการ ดิจิทัลไทยแลนด์จะก้าวหน้า ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 14 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  32,29 ชำแหละงบฯ 3,755 ล้านบาท ก้าวแรก 'ดิจิทัลไทยแลนด์'      ...
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016
9. โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
... หลายสาขาดังนั้น สทอภ.จึงได้จัดตั้งโครงการดิจิทัลไทยแลนด์ ขึ้นมาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว     สทอภ. ได้นำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาให้บริการในรูปแบบ WMS สำหรับข้อมูลภาพจากดาวเทียมที่ให้บริการอยู่ประกอบด้วย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... สารสนเทศ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบโปรแกรมดิจิทัลไทยแลนด์ จำนวน 5,000 ชุด ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป