กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฐานข้อมูล

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
รมว.พิเชฐฯ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศของประเทศไทย  ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
... พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศของประเทศไทย ณ ห้อง Conference Room ๒ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร         ดร. พิเชฐ กล่าวว่า จากปัญหาน้ำท่วม ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... OTOP ด้วย วทน. โดยเริ่มจากขั้นตอนการคัดแยก คัดกรองประเภทสินค้า OTOP สำรวจ วิเคราะห์เพื่อทำเป็นฐานข้อมูล ที่จะส่งต่อให้เครือข่าย เช่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
54. ปส. ลงพื้นที่อีสาน เก็บข้อมูลการรับรังสีของผู้ป่วย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการออกข้อกำหนดหรือมาตรการต่างๆ ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ (เอกซเรย์) รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
... (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นต้น ทั้งในเรื่องของมาตรฐานชิ้นส่วน ห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรวิทยา นักวิจัย ฐานข้อมูล และเรื่องสิทธิประโยชน์ที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ นาโนเทค กล่าวว่า เทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศสะอาดด้วยเทคโนโลยีนาโนนั้น เป็นการต่อยอดการวิจัยของคณะวิจัยของนาโนเทค และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยพัฒนาให้สามารถตรวจวัดสารระเหยหลายชนิดพร้อมกันและประมวลผลเปรียบเทียบฐานข้อมูลกลิ่นแบบ ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2015
57. Clippingวท ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ชงผุดฐานข้อมูล นักวิจัยอาเซียน ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 12  ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... 3 ภูมิภาค โดยทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันอย่างเป็นเอกภาพกับนโยบายการพัฒนา วทน. ของประเทศ และมีเครื่องมือหลักคือ​ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... และยอดสั่งซื้อ 6 วัน อยู่ที่ 160,308,300 บาท ในส่วนงานให้บริการ ณ จุด MOST One Stop Service สังเกตได้ว่าประชาชนให้ความสนใจขอรับบริการ MOST Mobile Application รั้งอันดับหนึ่งทุกวัน รวมแล้ว 163 ราย ฐานข้อมูล ...
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
... ฐานข้อมูล Area Based 13 ราย  ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ 26 ราย  (รวมจำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 วัน = 118 ราย)  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ...
พุธ, 07 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป