กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. ลงพื้นที่อีสาน เก็บข้อมูลการรับรังสีของผู้ป่วย

ปส. ลงพื้นที่อีสาน เก็บข้อมูลการรับรังสีของผู้ป่วย

พิมพ์ PDF

 
            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ภาคอีสาน จัดคอร์ส    ให้ความรู้การใช้พลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้งานและผู้รับบริการ     เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย (เอกซเรย์)
 
 
          ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีแนวโน้มการใช้รังสีเอกซ์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวิธีนี้มีความรวดเร็วและแม่นยำสูง ซึ่งการเอกซเรย์อาจก่อโทษได้เมื่อได้รับในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบเหล่านั้น ปส. จึงจัดสัมมนา “โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย” ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกว่า ๑๐ จังหวัดภาคอีสาน เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนลงพื้นที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย (เอกซเรย์) ในปี ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
 
             การสัมมนาในครั้งนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทั้งองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการออกข้อกำหนดหรือมาตรการต่างๆ ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ (เอกซเรย์) รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางรังสี แก่ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้รับบริการ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๖๑๓
 
โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๗๒๘ - ๓๗๓๒  โทรสาร ๐๒ ๓๓๓ ๓๘๓๔
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.๑๓๑๓
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป