กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หลังนายกฯ เปิดงาน มีผู้สนใจเข้าชมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs 4 วันเกินหมื่น

พิมพ์ PDF


      รายงานล่าสุดจากตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เข้าสู่วันที่สี่ของการจัดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งวันนี้มีผู้ใหญ่จากทำเนียบมาเดินชมงาน ได้แก่ ท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ท่านดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเดินชมทั้งบูธของกระทรวงวิทย์ฯ และบูธเอสเอ็มอีแบงก์ 

 

 

 


      สำหรับวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ภายในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs  นับว่ามีผู้เข้าชมงานมากที่สุดในรอบ 4 วัน จำนวน 3,259 คน (รวม 4 วัน 11,064 คน) ยอดจำหน่ายสินค้าสูงสุดเช่นกัน คือ 164,141 บาท อีกทั้งมียอดสั่งซื้อจอกยางนาโนพร้อมเครื่องผลิต น้ำยา จอกยางนาโนที่ยังไม่เคลือบ รวมมูลค่า 2,800 บาท  ยอดขายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่แซงขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งประจำวัน ได้แก่ สบู่ก่อนลิบบาล์ม แฮร์โค๊ท เป็นเงิน 18,000 บาท  ดังนั้น หากรวมยอดจำหน่ายสินค้าและยอดสั่งซื้อสะสม 4 วัน เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 160,563,757 ล้านบาท

 


      นอกจากนี้ ผู้ขอรับบริการ MOST Mobile Application ยังเป็นที่นิยมสูงสุด 4 วัน รวม 109 ราย คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ  3 ราย คำปรึกษาการใช้งาน ฐานข้อมูล Area Based 13 ราย  ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ 26 ราย  (รวมจำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 วัน = 118 ราย)  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม STI Show Case อีก 152 ราย 
      สามารถติดตามบรรยากาศของงานได้ที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์ www.most.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1313
 

 


ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่โดย:กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป