กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุณภาพและความปลอดภัย

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
Tags: [กรมวิทยาศาสตร์บริการ, คุณภาพและความปลอดภัย]  ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
2. การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย"
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย")
... จากการที่ประเทศมุสลิมต่างๆ ทั่วโลก ได้ให้ความสำคัญกับหลักศาสนบัญญัติในการที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องได้รับการอนุมัติ (Halal)ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งมาตรฐานฮาลาลตามโดยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ส่งผลให้การผลิตสินค้าฮาลาลมิใช่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเท่านั้น ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... Service ก่อนการลงทุนผลิตในระดับอุตสาหกรรมจริง อาทิ ให้บริการผลิตอนุภาคนาโน เครื่องสำอาง และเวชสำอาง ในระดับทดลองผลิตก่อนผลิตระดับอุตสาหกรรมจริง ตามมาตรฐาน ASEAN GMP การให้บริการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
4. วท. ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
 วท. ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย      ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... โดยใช้เทคโนโลยี GIS และแผนที่ดิจิตอลแบบ Online ในการทำระบบการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ แบบ QR Code เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าผักและผลไม้ที่จำหน่าย ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย” ณ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า จ.ปทุมธานี                  ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
7. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Management)     ภายในงาน “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย”  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... องค์การมหาชน (สทน.) จึงมีแนวคิดในการจัดงานแถลงข่าวพร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ภายใต้หัวข้อ พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
9. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ไบโอเทคได้ดำเนินงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรและอาหารเพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารของผู้ประกอบการให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ในยุคที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป