กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ปฏิทินกิจกรรม Details - การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย"

EMail พิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

Event 

Title:
การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย"
When:
25.01.2010 - 25.01.2010 08.00 น. - 12.00 น.
Where:
โรงแรมสยามซิตี้ - กรุงเทพฯ
Category:
กิจกรรมอบรม/สัมมนา

Description

          สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมที่เอื้ออำนวยต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพประกอบกับภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (medical tourism) เพื่อการบริการ ด้านสปา (destination spa) ของโลก ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มประเทศมุสลิสโดยเฉพาะ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวมุสลิมมีวัฒนธรรมการบริโภค และอุปโภคแตกต่างจากนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป จากการที่ประเทศมุสลิมต่างๆ ทั่วโลก ได้ให้ความสำคัญกับหลักศาสนบัญญัติในการที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องได้รับการอนุมัติ (Halal)ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งมาตรฐานฮาลาลตามโดยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ส่งผลให้การผลิตสินค้าฮาลาลมิใช่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงหลักศาสนบัญญัติเป็นสำคัญด้วยเช่นกัน
          แม้ว่าธุรกิจสปาจะประสบความสำเร็จ หากแต่การให้บริการสปาเพื่อสุขภาพเฉพาะสำหรับชาวมุสลิมนั้น ยังไม่มีผู้บริการรายใดให้การบริการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและรับการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้ภาคเอกชนและรัฐบาลเสริมสร้างธุรกิจดังกล่าว เพื่อรองรับนักท่องที่ชาวมุสลิม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Venue

Map
สถานที่/Venue:
โรงแรมสยามซิตี้   -   Website
Street:
Si Ayuthaya Road
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
Country:
Country: th

Description

Siam City Hotel, Bangkok

477 Si Ayuthaya Road, Phayathai
Bangkok 10400, Thailand
Tel. +66 2247-0123
Fax. +66 2247-0165
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป