กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ความมั่นคง

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... รอบ 1 ปี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 ท่าน ร่วมแถลงผลงานตามลำดับกลุ่ม cluster ดังนี้ 1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ด้านความมั่นคง 2. นายวิษณุ เครืองาม ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 3. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... รวมทั้งการรับของพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณข้าราชการทุกคน และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมสำหรับการปฏิบัติจริงในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการเตรียมความพร้อม ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
... ให้มีความทันสมัยมากขึ้น      (3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะจัดงานวันคนพิการในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ห้องรอยัลจูบีลี่ เมืองทองธานี ขอเชิญไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในการเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับฯ ว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
55. ปส. เร่งควบคุมมาตรฐาน “อาหารฉายรังสี”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ข้อกำหนดและมาตรการที่รัดกุมต่างๆ ของ ปส. จะช่วยให้การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของไทย   มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงต่อไป        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
... ผมถือว่าไม่ใช่ผู้ชาย แล้วเราทำอย่างไรจะยุติความรุนแรงให้ได้ การละเมิด การทารุณ ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ การเอารัดเอาเปรียบ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
...  ยิ่งไปกว่านั้น นิยายวิทยาศาสตร์ยังช่วยสร้างทัศนคติและเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้อ่านได้  ซึ่งทั้งหมดถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์หรือสังคมฐานความรู้และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
... ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จะช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สภาพแวดล้อม และสามารถลดมลพิษจากไอเสียเครื่องยนต์ในภาคขนส่งได้ ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป