กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. เร่งควบคุมมาตรฐาน “อาหารฉายรังสี”

ปส. เร่งควบคุมมาตรฐาน “อาหารฉายรังสี”

พิมพ์ PDF

   

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดสัมมนา “การวัดปริมาณรังสีในกระบวนการฉายรังสี” ให้โรงงานฉายรังสีทั่วประเทศเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีระดับสูง ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีมีปริมาณรังสีที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

          นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า การฉายรังสี เป็นวิธีการถนอมอาหารโดยการฉายแสงอิเล็กตรอน รังสีเอ็กซ์ หรือรังสีแกมม่า ลงบนผลิตภัณฑ์อาหาร ยืดอายุการเก็บรักษา ชะลอการสุก ลดปริมาณปรสิต ยับยั้งการงอกระหว่างการเก็บรักษา ทำลายและยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลง หรืออื่นๆ    ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมาก ปส. ซึ่งมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู จึงต้องควบคุม   และเสริมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยสัมมนาเรื่อง การวัดปริมาณรังสีในกระบวนการฉายรังสี ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานฉายรังสีทั่วประเทศ

          ผู้บริโภคภายในประเทศจึงสามารถมั่นใจได้ว่า คุณภาพของอาหารฉายรังสีที่ดำเนินการโดยหน่วยงานฉายรังสีซึ่งจัดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้ประกอบการ            ก็มั่นใจได้เช่นกันว่า ข้อกำหนดและมาตรการที่รัดกุมต่างๆ ของ ปส. จะช่วยให้การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของไทย   มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงต่อไป

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๓

 

โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔

ณ วันที่   ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๗๒๘ - ๓๗๓๒  โทรสาร ๐๒ ๓๓๓ ๓๘๓๔
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.๑๓๑๓

 

 

 

 

                   

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป