กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณาจารย์

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [หลักสูตร, Digital content, ดิจิทัลคอนเทนท์, คณาจารย์, ผู้ประกอบการ]  ...
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011
... ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน หลักสูตรละ 30 ทุนเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 90 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
3. "มะม่วงเบาผลไม้ถิ่นใต้ใช้ วทน. แปรรูปเพิ่มมูลค่า
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       ผศ.พงษ์เทพ กล่าวต่อว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้นำองค์ความรู้ด้าน วทน. โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2015
... 15 ตุลาคม 2558 ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ "นโยบายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย" ให้ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
...  และรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการกับคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ และในส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาการ ...
อังคาร, 15 กันยายน 2015
... เพื่อคัดเลือกหอยเป๋าฮื้อที่ได้คุณภาพมาเลี้ยงอย่างต่อเนื่องจนได้ขนาดที่ต้องการ และได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและคณาจารย์จากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อสียงทั่วประเทศ ทำการศึกษาถึงโครงสร้างโมเลกุลครบ 3 สาย (Triple ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
...  ๓.   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)      แต่ละหลักสูตรรับเพียง ๓๐ ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
... คณาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถในสังกัดเป็นจำนวนมาก โครงการนี้จะเปิดโอกาสและมีปัจจัยเอื้อให้บุคลากรเหล่านั้นได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการนำความรู้ความสามารถไปใช้ได้จริง ขณะเดียวกัน นักวิจัยก็จะได้เข้าใจโจทย์จริงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ...
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
... และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมครั้งนี้  นับว่าเป็นโอกาสดี ที่ได้สร้างกิจกรรมเครือข่ายครูวิทย์ สร้างความสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทุกอย่างให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับให้คณาจารย์นำไปเพื่อใช้ถ่ายทอดต่อไปในอนาคต ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
10. รมว.วท. เปิดการประชุมนานาชาติ The 1st SRII Asia Summit 2013
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน รวมถึงคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ได้มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา มีโอกาสร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตให้ประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ...
อังคาร, 24 กันยายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป