กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐ ชวนอาจารย์มหาวิทยาลัย มจธ. ร่วมตั้งเป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างชาติ”

ดร.พิเชฐ ชวนอาจารย์มหาวิทยาลัย มจธ. ร่วมตั้งเป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างชาติ”

พิมพ์ PDF

 

 

          15 ตุลาคม 2558 ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ "นโยบายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย" ให้ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการตั้งเป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างชาติ”  แนะ มจธ. นำผลงานวิจัยออกจากหิ้งมาช่วยเศรษฐกิจ พร้อมทั้งฝากให้ มจธ. เปลี่ยนแนวคิดจาก "เรามีเรา" เป็น "เราบวกเขา" เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

          ดร.พิเชฐ  กล่าวว่า  ญี่ปุ่นมีความชัดเจนว่าต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ต้องการจะทำให้ผลผลิตสูงขึ้น และต้องการวิศวกรในสาขาอุตสาหกรรม และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาขาที่กำลังขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรม ต้องการสนามในการทดสอบประสิทธิภาพรถ ซึ่งในส่วนนี้เชื่อว่า มจธ. สามารถจะตอบสนองความต้องการของทางญี่ปุ่นได้ ทั้งความสามารถทางวิศวกรรมและการสื่อสาร การจับมือร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับ มจธ. เพื่อดึงภาคเอกชน มาลงทุนจะทำให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์กับประเทศ  เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 

          ดร.พิเชฐ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ครม.มีมติ เพื่อให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอโครงการ “ฟู๊ด อินโนโพลิส” (Food Innopolis) เป็นโครงการหลัก ซึ่งต้องการงานวิจัยจำนวนมาก มจธ.เองก็ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมผลักดันภาคเศรษฐกิจของประเทศด้วย นอกจากนี้ ราวต้นปีหน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดงาน Thailand Future โดยเชิญนักเรียนทุนที่จบการศึกษาแล้วมาร่วมงาน เพื่อให้สังคมเห็นว่าประเทศไทยมีความหวัง ให้นายกรัฐมนตรีทราบว่าเรามีสินทรัพย์ วันนี้เรามีมาตรการต่างๆ ให้ภาคเอกชนได้ลงทุนทำวิจัย อาทิ เรื่องการลดหย่อนภาษี 300 % มีโครงการ Talent Mobility ที่ส่งเสริมให้นักวิจัยในสถาบันศึกษาและหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ ในประเทศได้ไปทำงานในสถานประกอบการจริง

          รมว.วิทยาศาสตร์ฯ   กล่าวว่า เชื่อว่า มจธ. มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอยู่ไม่น้อย หากมีการนำความรู้จากงานวิจัยเหล่านี้ออกมาเผยแพร่สู่ภาคเอกชน เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะทำให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกับประเทศจำนวนมาก ฝากให้ มจธ. เปลี่ยนแนวคิดจาก "เรามีเรา" เป็น "เราบวกเขา" เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ สู่เป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างชาติ” 
          นอกจากนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมภายในประเทศ รัฐบาลได้ให้มีการจัดทำบัญชีนวัตกรรม เพื่อจำหน่ายสินค้านวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ แต่นวัตกรรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ยังขาดมาตรฐาน

 

   
   

 

 

ข่าวโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

ภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ , นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป