กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา หลักสูตรฝึกอบรมเสริม ศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนท์ สำหรับคณาจารย์และผู้ประกอบการ

หลักสูตรฝึกอบรมเสริม ศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนท์ สำหรับคณาจารย์และผู้ประกอบการ

พิมพ์ PDF

หลักสูตรฝึกอบรมเสริม ศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนท์ สำหรับคณาจารย์และผู้ประกอบการ

 

 

          มุ่งเน้นเสริมศักยภาพ สร้างเครือข่ายผู้พัฒนาและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยไปสู่เวทีโลกพร้อมที่จะเป็นกลไกของ องค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอซีทีขององค์กร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จริง เน้นศึกษา เรียนรู้ ประสบการณ์ ของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์ของต่างประเทศ และเยี่ยมชมการแสดงผลงานของบริษัทชั้นนำในงาน TOKYO INTERNATIONAL ANIME FAIR 2011 และร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ในประเทศผู้ ผลิตดิจิทัลคอนเทนท์รายใหญ่ของกลุ่มเอเชียแปซิฟิก รวมทั้ง ศึกษากรณีตัวอย่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
    * ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
    * คณาจารย์จากสถาบันการศึกษารัฐและเอกชน
    * นักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
    * หน่วยงานที่สนใจนำสื่อดิจิทัลมาประยุกตฺใช้เพื่อเสริมขีดความสามารถในการ แข่งขัน

เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้! http://www.nstdaacademy.com/anime2011/index.php?page=register

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
Executive Education Program: EEP
NSTDA Academy
โทรศัพท์   0 2642 5001 ต่อ  จิดาภา (161), โฉมสิริ (127) , พรพรหม (121)
e-Mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว วันนี้  !

หลัก สูตรอบรมสัมมนาประจำปี 2554 ของ NSTDA Academyคลิกที่นี่
 หากสนใจจัดหลักสูตรสำหรับภาย ในองค์กรของท่าน (In-House Training) โปรดติดต่อ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
Call Center: 0 2642 5001-8

สถาบันวิทยาการ สวทช. NSTDA Academy 

Paving the way for practical S&T Knowledge

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
539/2 ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Twitter : http://www.twitter.com/NSTDAacademy

Facebook : http://www.facebook.com/nectecacademy

Website

http://www.NSTDAacademy.com/

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป