กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณะทำงาน

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [คณะทำงานประชาสัมพันธ์, TCELS, เข้าพรรษา]  ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
2. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์]  ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
3. Working Group Meeting
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Working Group Meeting, คณะทำงานร่วมไทย-จีน]  ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
Tags: [คณะทำงานร่วมไทย-จีน, สมชาย เทียมบุญประเสริฐ, เฉา เจี้ยนหลิน, อลงกรณ์ เหล่างาม]  ...
อาทิตย์, 01 มีนาคม 2015
Tags: [สทอภ. ศรีราชา, ประขุม, คณะทำงาน, ประชาสัมพันธ์]  ...
ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
6. ก.วิทย์ฯ ตั้งคณะทำงานประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, คณะทำงาน, รัฐมนตรี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [ศูนย์วิทยาศาสตร์, กระทรวงวิทยาศาสตร์, คณะทำงาน, ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภัยพิบัติ]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
8. ชวนกินลม ชมดาว ในหน้าฝนกับ ‘หอดูดาวโคราช’
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สม.สป.) การเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายในหน่วยงานในสังกัด ซึ่งภายหลังการประชุมทางคณะทำงานได้เดินทางไปยัง ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
... สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559 โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในสังกัด ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
           ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู๊ดอินโนโพลิส ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป