กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ประชุมครั้งที่ 2/2558 เดินหน้าขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ วท.

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ประชุมครั้งที่ 2/2558 เดินหน้าขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ วท.

พิมพ์ PDF

 

    วันนี้ (6 กุมภาพันธ์  2558) เวลา 09.30 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์ วท.  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. ด้วยการเผยแพร่ประเด็นข่าวสารด้าน วทน. การเผยแพร่ประเด็นชวนคิดในเชิงพัฒนาและปฏิรูปงานด้าน วทน. ผ่านช่องท่าง Social Media โดยมี นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) รองประธานคณะทำงาน  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

       การประชุมดังกล่าว ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจต่างๆ อาทิ เช่น ภารกิจการมาเยือนไทยของ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดารา รมว.วท. สปป. ลาว/ การแถลงข่าว/รมว.วท. พบสื่อ ประจำเดือนมกราคม 2558 /ภารกิจ ท่าน รมว.วท. ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. โดยมีการหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

       1. ความร่วมมือในการผลิตสกูปข่าว ระหว่าง สวทน. กับ  Thai PBS เพื่อสร้างความตระหนักด้าน วทน. สู่สังคมโดยนำผลงานกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมานำเสนอต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 80 ตอน

      2. กิจกรรมการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สัญจร ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชม/ดูงาน การรับสัญญาณและการควบคุมดาวเทียมไทยโชต และร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมใช้งานอาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

       3. การนำเสนอการใช้งานระบบ S-Sense (Social- Sensing) ระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นความสนใจ ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยนักวิจัยหน่วยงานวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล  ข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์ มีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ลักษณะใช้งานคล้ายกับระบบ Clipping online ซึ่งอนาคตจะทดลองนำระบบดังกล่าวมาช่วยสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ ในการประมวลข่าวสารด้าน วทน.ที่เผยแพร่ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

      4. หารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์/SMEs   เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยคณะทำงานปฏิรูป วทน. กลุ่ม 1 ด้านวิจัยเชิงพาณิชย์ ซึ่งมี สวทช. เป็นเจ้าภาพหลัง ได้รวบรวมผลงานวิจัยพัฒนาที่สามารถให้การสนับสนุน SMEs ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการหาแนวทางสื่อสาร เผยแพร่ผลงานดังกล่าวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้นและมีโอกาสใช้บริการกับงานวิจัยดังกล่าว เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและพัฒนา  

 

 

      

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand


 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป