กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Working Group Meeting

พิมพ์ PDF

 

           เช้าวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ คณะทำงานร่วมไทย-จีน ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพร้อมประเด็นความร่วมมือ 4 ด้านๆ ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีนด้านรถไฟความเร็วสูงและระบบราง/ โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน/ โครงการสำรวจข้อมูลระยะไกล Remote sensing/ และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ซึ่งทั้ง 4 โครงการเป็นไปตาม กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ตกลงร่วมกันเมื่อคราวประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อต้นปี 2557 ณ สาธารรัฐประชาชนจีน สำหรับผลสรุปจากกลุ่มย่อยจะนำเข้าหารือในที่ประชุมใหญ่ของคณะทำงานร่วมไทย-จีน ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 โดยมีนายเฉา เจี้ยนหลิน รมช.วท.(จีน) และนายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปกท.วท.(ไทย) เป็นประธานคณะร่วมของทั้งสองฝ่าย

 

 

 

ข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ

ภาพและวีดีโอ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง, นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732, โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป