กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าว

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 10
Tags: [พันธุ์ข้าว, สวทช., พัทลุง]  ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ข้าวโพด, จีเอ็ม, มะเร็ง]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
Tags: [นวัตกรรมข้าวไทย, ข้าวไทย]  ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
Tags: [ข้าวแต๋น, สับปะรด, สทอภ., ลำปาง]  ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
Tags: [ข้าวไทย]  ...
อังคาร, 28 เมษายน 2015
6. เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
Tags: [เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย]  ...
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015
Tags: [ข้าวอินทรีย์, ยโสธร, ถุงยืดอายุผัก]  ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
Tags: [ปส., กรมการข้าว, คว้ารางวัล, IAEA และ FAO, รังสีพัฒนาพันธ์ข้าว]  ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
9. กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ข้าว, สวทช., ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, พันธุ์ข้าว, กข51, กข18]  ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
Tags: [ข้าวอินทรีย์, ยโสธร, ค้อวัง, วีระพงษ์ แพสุวรรณ]  ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป