กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อมูลดาวเทียม

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 50-51, ผลงานเด่น, ข้อมูลดาวเทียม]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
2. การบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ในประเทศ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ข้อมูลดาวเทียม THEOS]  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
3. การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เปิดตัว, ข้อมูลดาวเทียม, THEOS, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... ทำให้เราสามารถคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าได้ล่วงหน้าถึง 7 วัน โดยทำแผนที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงจะเกิดไฟป่าไว้ 3 ระดับ คือ เสี่ยงมาก เสี่ยงน้อย และไม่เสี่ยงเลย นอกจากนี้ ข้อมูลดาวเทียมของ GISTDA ยังสามารถตรวจสอบจุดความร้อน ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... ด้วยการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมประเมินสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า มี War room ประจำ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำข้อมูล ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... และความร่วมมือสุดท้ายเป็นโครงการระบบการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมสำรวจ โดยมีสำนักงานพัฒนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) เป็นผู้แทนฝ่ายไทย ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างกันในสาขาต่างๆ ...
ศุกร์, 18 กันยายน 2015
... Center ใน รัฐแมรีแลนด์ มุ่งศึกษาตรวจสอบและเฝ้าติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง อุทกภัยและภัยแล้งในประเทศไทย โดยอาศัยฐานข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลดิบจากนาซา สร้างข้อค้นพบสำคัญที่อาจกลายเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งของไทย ...
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
... สปป.ลาว จากข้อมูลดาวเทียม     ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป