กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ขนาดเล็ก

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... โดยเฉพาะอุปกรณ์พกพา แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถบันทึกวัตถุขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ที่ไม่เพียงพอในการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอาศัยนวัตกรรมระบบ "เลนส์มิวอาย"และฐานรองรับวัตถุแบบประกอบด้วยตัวเอง ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... Plastics) ตัวเก็บประจุความจุสูงที่มีขนาดเล็ก (Ultracapacitor) ซึ่งจะมีความสำคัญต่ออุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยังได้เห็นห้อง clean room ที่มีขนาดเล็ก เพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนนาโน ขนาดเล็กกว่าเส้นผม 1 พันเท่า ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
...  เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก  เจ้าของผลงาน นายสนธยา สุนทรารักษ์  201 หมู่ 1  ถ.สุรินทร์-สังขะ  ต.สลักได  อ.เมือง จ.สุรินทร์  โทร. 087 869 6443    ประโยชน์ ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
44. สดร. แจงกรณีลูกไฟสีเขียวเหนือฟ้าเมืองไทย 2 พ.ย. 58
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2 พฤศจิกายน 2558 ประมาณ 20.40 น. เบื้องต้นคาดเป็นวัตถุขนาดเล็กจากนอกโลกพุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลก          รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2015
45. Clipping วท ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 7 รากเทียมขนาดเล็กช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้ผลงาน ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... อปท. บ้าง ซึ่งเป็นหลักในการดูแลเมื่อรัฐสร้างอะไรไปแล้ว ก็ต้องดูแลในขนาดเล็กต่าง ๆ เหล่านี้ต้องดูแล  ท่านก็มีเงินมีทองอยู่ส่วนหนึ่งถ้าไม่พอก็บอกมา รัฐบาลก็จะต้องหาเงินไปเสริมให้เป็นเรื่องเป็นราวไป ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
47. "มะม่วงเบาผลไม้ถิ่นใต้ใช้ วทน. แปรรูปเพิ่มมูลค่า
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เนื้อผลขณะดิบหรือแก่จะฉ่ำน้ำ ให้น้ำเยอะ มีรสเปรี้ยว จึงนิยมปลูกเพื่อเก็บผลดิบใช้ประกอบอาหารจำพวกยำ ผลดกเต็มต้นเป็นพวง แต่ละพวงมีผลตั้งแต่ 8-15 ผลขึ้นไป มีผลขนาดเล็กประมาณเท่าไข่ไก่  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2015
... ร้านค้าจากโครงการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินจับจ่ายใช้สอยภายในงานเป็นเงินกว่า 17  ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินอาจไม่สูง เนื่องจากเป็นสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ...
อาทิตย์, 25 ตุลาคม 2015
49. เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและชุมชน ฝีมือคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในประเทศมีจำนวนน้อย จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาสูง จึงทำการออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กขนาด 6 แรงม้าที่สีข้าวได้ 200 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
50. สัปดาห์ที่ 2 วันแรกของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... ภายในงานยังมีการแสดงเครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก ผลงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก เป็นเครื่องสีข้าวที่ออกแบบให้ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดข้าวเปลือก ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป