กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์จับมือแบงค์กรุงเทพเปิดมุมมองเด็กแม่ฮ่องสอน ผ่านวัตกรรมเลนส์มิวอาย ภายใต้ระบบระดมทุน Crowdfunding หวังให้ครู นักเรียนใช้อุปกรณ์เพื่อการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ทดแทนกล้องจุลทรรศน์"

ก.วิทย์จับมือแบงค์กรุงเทพเปิดมุมมองเด็กแม่ฮ่องสอน ผ่านวัตกรรมเลนส์มิวอาย ภายใต้ระบบระดมทุน Crowdfunding หวังให้ครู นักเรียนใช้อุปกรณ์เพื่อการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ทดแทนกล้องจุลทรรศน์"

พิมพ์ PDF

 

 
     
 
    (วันที่ 9 ธันวาคม 2558) ช่วงเช้า ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพฯ ให้พัฒนานวัตกรรมผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย  พร้อมจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ชีวิตเล็กๆ ผ่านเลนส์มิวอายตอน "สิ่งมีชีวิตในน้ำ" และเตรียมส่งมอบเลนส์มิวอายให้กับโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 200 ชุด โดย รมว.วท. กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ฯ และธนาคารกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นนักค้นคว้าได้ทุกโอกาส โดยเฉพาะอุปกรณ์พกพา แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถบันทึกวัตถุขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ที่ไม่เพียงพอในการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอาศัยนวัตกรรมระบบ "เลนส์มิวอาย"และฐานรองรับวัตถุแบบประกอบด้วยตัวเอง Do-Ti-Yourself (DIY) นับเป็นความสำเร็จหนึ่งของโรงเรียนโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ถ่ายภาพ 
 
 

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834

E-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป