กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ก๊าซชีวภาพ

ทั้งหมด 38 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
1. เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และผลิตพลังงาน "ก๊าซชีวภาพ"สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, ก๊าซชีวภาพ, บำบัดน้ำเสีย]  ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ก๊าซชีวภาพ]  ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
3. ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สิ่งประดิษฐ์, วิทยาศาสตร์, ก๊าซชีวภาพ, พีวีซี]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
... ปลัดกระทรวงฯ   และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เยี่ยมชมนิทรรศการระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนและสำหรับโรงงานยางพารา    ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... ขยะ ก๊าซชีวภาพ และชีวมวล รวมถึงการวิจัยเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์จากลม และจากพลังงานน้ำ ตลอดจน พลังงานรูปแบบใหม่แนวโน้มในอนาคตที่จะวิจัยเพิ่มมากขึ้นคือเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า สําหรับงานวิจัยและนวัตกรรมที่นํามาแสดงในงาน ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... วท. เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตสิ่งทอ โครงการ OTOP โครงการผลักดันโดยสมาชิก อสวท. ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการบ่มเพาะของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... และได้นำไปใช้แล้วในการรักษาความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีการนำนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมคือ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ โดยนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาย่อยสลายสารอินทรีย์มาเปลี่ยนรูปเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งได้ประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
... มาตรฐานสากล 186. ผู้นำผ้าเบรกไร้ใยหิน 187. พัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็น 188. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 189. ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 190. เอนไซม์สำหรับรีไซเคิลกระดาษลามิเนต 191. KEEEN ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
9. รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการวิจัยของ สวทช.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 5 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง  ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ENZease เอนไซม์ดูโอสำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว   ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
... คือ 1. การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน 2. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3. การบริหารจัดการน้ำ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทคือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป