กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประชุมวิชาการ

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. พิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ "THAILAND HALAL ASSEMBLY" ...
พฤหัสบดี, 01 มกราคม 2015
... ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ "THAILAND HALAL ASSEMBLY"  เพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทยที่เชื่อถือในตลาดโลก พร้อมเปิดตัวภาพลักษณ์ Thailand ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2014
...      การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
... โดยสามารถตอบสนองความต้องการของภาควิชาการ การศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ บนกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นๆ      ทั้งนี้ จึงได้จัดการประชุมวิชาการด้านดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งแรกของไทย ...
จันทร์, 08 ธันวาคม 2014
       วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถา ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
        วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
... “การประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2557” (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2014 : NECTEC ACE 2014 ) ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย ...
พุธ, 17 กันยายน 2014
38. BeiDou ASEAN Tour
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
             GISTDA และ China Satellite Navigation Office: CSNO จัดงาน “BeiDou ASEAN Tour” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านภูมิสารสนเทศแห่งเอเชีย ...
พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. (GISTDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ...
อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2013
      วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2556) เวลา 09.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ...
จันทร์, 11 พฤศจิกายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป