กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประชุมนานาชาติ

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [AUTM, การประชุมนานาชาติ, AUTM Asia 2016, 11 พ.ค.58, สวทน.]  ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... ภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นส่วนวิชาการ ที่เป็นการประชุมนานาชาติ ครอบคลุมกว่า 100 หัวข้อ ทั้งเรื่องการกำหนดนโยบายและวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มพลังงานทดแทน ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
... (สวทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016  เปิดเผยถึงการจัดการประชุมนานาชาติAUTM Asia 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัด เชียงใหม่ ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
... ก่อนจะมีการประชุมนานาชาติ AUTM Asia จึงกำหนดจัดสัมมนาวิชาการหลักสูตร Policy and Ecosystem Education Training Program (PEET) 2015 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และยกระดับบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... และในปลายปีที่ผ่านมา ทีมคณะผู้วิจัยได้รับเชิญให้ไปนำเสนอความก้าวหน้าเทคโนโลยีพลาสมาของประเทศไทยในการประชุมนานาชาติด้านพลาสมาทางการแพทย์ที่ประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับเชิญไปบรรยายที่ มหาวิทยาลัย Yonsei, Kwangwoon, ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า  ต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่ได้รับนโยบายกระจายความรู้สู่ภูมิภาคก็ค่อนข้างกังวล ทั้งเรื่องของสถานที่ ...
พุธ, 20 สิงหาคม 2014
... เพื่อหวังเป็นเวทีสร้างงานเปิดแนวคิดสร้างสรรค์ รวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่มุ้งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา   ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
... ทีประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการรับมือกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคม   นายกฤษฎาฯ ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
          สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) จัดการประชุมนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรวิทยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
         กรุงเทพฯ 13 ธันวาคม 2556 – สหภาพยุโรปร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง “วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป”   ...
พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป