กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เกาหลีมั่นใจเทคโนโลยีพลาสมาของไทยก้าวหน้า มอบเครื่องมือวิจัยให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่

เกาหลีมั่นใจเทคโนโลยีพลาสมาของไทยก้าวหน้า มอบเครื่องมือวิจัยให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่

พิมพ์ PDF

เกาหลีมั่นใจเทคโนโลยีพลาสมาของไทยก้าวหน้า  

มอบเครื่องมือวิจัยให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม. เชียงใหม่ เตรียมขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรม

 
 
     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพื้นผิวพลาสมาขั้นสูง จากมหาวิทยาลัยซังกุนวาน ( Sung Kyun Kwan University:SKKU ) สถาบันชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของเกาหลีในเครือซัมซุง ได้มอบเครื่องมือวิจัยด้านพลาสมาให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่  พร้อมให้ทุนนักวิจัยไทยร่วมวิจัยพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีร่วมกันกับทางเกาหลี  มั่นใจในศักยภาพของไทยที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีพลาสมา  เตรียมพร้อมขยายความร่วมมือไปยัง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ไทยเป็นศูนย์กลางและผลักดันสู่เชิงพาณิชย์เร็ว ๆ นี้ มั่นใจเป็นการร่วมวางรากฐานด้านเทคโนโลยีพลาสมาให้แก่ประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมนำความเจริญด้านเศรษฐกิจให้อุตสาหกรรมหลักของไทยในด้าน.การเกษตร อาหาร และวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
 
     รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยศูนย์ความร่วมมือวิจัยพลาสามาไทยเกาหลี กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จีออน กีออน ฮาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพื้นผิวพลาสมาขั้นสูง (CAPST- :SKKU และ Co-Director of TKRCC (Thai-Korean research collaboration center) ร่วมเป็นเกียรติพร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำของเกาหลี อาทิ,  KAIST- Korea Advanced Institute of Science & Technology สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลี ,Korean National Plasma research center, PBRC-Plasma Bioscience research center ร่วมประชุมกับตัวแทนฝ่ายไทยในงานเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยดังกล่าว
 
 
     รศ.ดร.ธีรวรรณ กล่าวว่า สำหรับ ศ.ดร.ฮาน นั้น เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีพลาสมาสูงมาก เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีพลาสมา ณ มหาวิทยาลัยซังกุนวาน ในประเทศเกาหลี และท่านมองเห็นศักยภาพของประเทศไทย จึงได้ส่งเครื่องมือวิจัยด้านพลาสมาที่ครอบคลุมด้าน ชีววิทยาศาสตร์ เกษตร อาหาร สุขภาพ และการแพทย์ พร้อมดึงนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมาร่วมให้การฝึกอบรม/สัมมนาให้กับนักวิจัยของไทยด้วย นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนนักวิจัยของไทยไปวิจัย/อบรมที่ประเทศเกาหลี ขณะนี้มีนักวิจัยจบและมาทำงานด้านนี้แล้วจำนวนหลายคน
     รศ.ดร.ธีรวรรณ กล่าวว่า นอกจากนี้ ศ.ดร.ฮาน ยังให้การยอมรับว่า เทคโนโลยีพลาสมาของไทยมีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะ บริษัทโฟโตไบโอแคร์ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ นักวิจัยแห่งห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาไบโอ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) คิดค้นพัฒนาระบบพลาสมาเย็นเพื่อประยุกต์ใช้ในการแพทย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้นำมาใช้ในเรื่องของสุขภาพผิวและความงาม ขณะนี้ได้ขยายผลวิจัยการใช้พลาสมาเย็นไปสู่การรักษาโรคแผลติดเชื้อเรื้อรังร่วมกับ ศ.นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช และคณะในโรงพยาบาลศิริราช โดยการสนับสนุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปลายปีที่ผ่านมา ทีมคณะผู้วิจัยได้รับเชิญให้ไปนำเสนอความก้าวหน้าเทคโนโลยีพลาสมาของประเทศไทยในการประชุมนานาชาติด้านพลาสมาทางการแพทย์ที่ประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับเชิญไปบรรยายที่ มหาวิทยาลัย Yonsei, Kwangwoon, Sungkyunkwan ประเทศเกาหลี.เมื่อต้นปีนี้ โดยที่ประชุมยอมรับว่าเทคโนโลยีพลาสมาของไทยได้ก้าวหน้าไปมาก และมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ไม่ยาก                                                                                                         
“ขณะนี้มีการพูดคุยหารือกันในเบื้องต้นระหว่าง ผอ.ศูนย์ TKRCC แห่งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่  ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ. TCELS นพ.ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล จากบริษัทโฟโตไบโอแคร์ นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา น.สพ.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาพลาสมาทางชีวภาพและการแพทย์ชั้นนำของเกาหลี เพื่อขยายความร่วมมืออย่างเป็นทางการในด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้” รศ.ดร.ธีรวรรณ กล่าว

ข้อมูลจาก  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป