กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การต่อต้าน

ทั้งหมด 32 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
         (วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ) นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
... เป็นต้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นภาคใต้จากมังคุด จากความร่วมมือของบริษัทเอเชีย แปซิฟิก ควอลิตี้ เทรด และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการศึกษาประโยชน์จากน้ำหมักจากมังคุดสุกซึ่งสารสำคัญจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
... โทรสาร 02 333 3834 E-Mail : pr@most.go.th, facebook : sciencethailand   Tags จัดซื้อจัดจ้าง - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต - สมชาย เทียมบุญประเสริฐ  ...
อังคาร, 10 มีนาคม 2015
24. ศปท.วท. จัดศึกษาดูงานพื้นที่เขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ณ บ้านเขาไม้นวล ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ ...
อาทิตย์, 08 มีนาคม 2015
          วันที่ 7 มีนาคม 2558 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ...
อาทิตย์, 08 มีนาคม 2015
       วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน ...
อังคาร, 03 กุมภาพันธ์ 2015
... ปลูกป่าและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “เจริญสติ ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ”  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
... มาตรฐานและวิธีการศุลกากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อิเล็กทรอนิกส์ การต่อต้านการทุจริต ความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งด้านชีววิทยาศาสตร์      ทั้งนี้ ในฐานะที่ ...
อังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2014
... สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยาน กรมเจ้าท่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป