กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผอ.ศลช.จะเข้าร่วมประชุม APEC CHINA 2014โดยเป็นประธานร่วม APEC LSIF ซึ่งจัดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผอ.ศลช.จะเข้าร่วมประชุม APEC CHINA 2014โดยเป็นประธานร่วม APEC LSIF ซึ่งจัดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

พิมพ์ PDF

 

 

     ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ในฐานะ ประธานร่วม APEC LSIF (Life Sciences Innovation Forum) ฝ่ายรัฐบาล พร้อมด้วย ดร.สุมล ปวิตรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์ จะเข้าร่วมประชุม APEC CHINA 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยทั้งสองท่านจะเข้าร่วมประชุมในกลุ่มของ LSIF ที่โรงแรมเชอราตัน หนิงโป ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 

     สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ภายใต้ชื่อ The First Senior Officials’ Meeting (SOM1) ซึ่งได้รวบรวมการประชุมกลุ่มต่างๆกว่า 70 การประชุม ประกอบด้วยการประชุมของคณะกรรมการเอเปค
คณะอนุกรรมการ, กลุ่มทำงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจะครอบคลุมที่หลากหลายทั้งการค้าและการลงทุน มาตรฐานและวิธีการศุลกากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อิเล็กทรอนิกส์ การต่อต้านการทุจริต ความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งด้านชีววิทยาศาสตร์
     ทั้งนี้ ในฐานะที่ TCELS เป็นผู้ประสานงานหลักของ APEC LSIF มาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อสร้างแนวร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทยต่อไปในอนาคต
 
 
เผยแพร่ข้อมูลโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’ พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
» TCELS จับมือจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภายใต้โครงการ เมดิโคโพลิสเวชนคร พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่บ้านพี่เมืองน้องพระตะบองเสียมเรียบปลายปีนี้
» เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง
» TCELS เปิดบ้านโชว์สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมขยายผลร่วมมือนานาชาติ 14 พฤษภาคม 2559
» TCELS ผุด “แอพฯมือถือ” การ์ตูนให้ความรู้อัลไซเมอร์
» ดร.พิเชฐ นำคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS)
» วงการสาธารณสุขมีลุ้น “บิลเกตส์” สนใจสนับสนุนไทยสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเอดส์แห่งแรกของโลก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป