กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กรุงวอชิงตัน

ทั้งหมด 45 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
41. การจัดแสดงนิศรรศการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหาร ในงาน THAI OPEN HOUSE
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
    สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำสถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงวอชิงตัน  ร่วมกับ  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2010
... ปรีชาบุญฤทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการ เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี) 15 ธันวาคม 2552   Us Clean Energy Report ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
...  โดย นางสาว ทิพย์อาภา ภูวนัตตรัย ที่ปรึกษาโครงการ เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี) 28 พฤศจิกายน 2552   ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
... อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  ได้เข้าเยี่ยมคาราวะนายดอน  ปรมัตวินัย  เอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน   ...
อังคาร, 15 ธันวาคม 2009
45. สภาธุรกิจอาเซียน – สหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยจะได้จัดลำดับความสำคัญของสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน    ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป