กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สภาธุรกิจอาเซียน – สหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

สภาธุรกิจอาเซียน – สหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

พิมพ์ PDF

(วันที่ 3 มีนาคม 2552) Ms. Laura  Hudson ประธานคณะกรรมการธุรกิจ ไทย-สหรัฐฯ ภายใต้สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ  (US ASEAN Business Council – USABC) ได้นำคณะนักธุรกิจระดับสูงของบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ที่มีธุรกิจในประเทศไทย เช่น Abbot,  Chevron, GE, Monsanto, Johnson & Johnson  เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมหารือ เพื่อขอรับฟังนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาล  โครงการ/กิจกรรม ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนสหรัฐฯ พร้อมทั้งแสวงหาลู่ทางการสร้างความร่วมมือ 

 

 

 

 

          ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีนโยบายในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างรายได้  สร้างงาน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะส่งเสริมการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการการดำเนินโครงการฝึกอบรมคนให้มีความรู้ด้าน IT เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วท. ได้เสนอที่จะให้มีการทำวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของนักวิจัยไทยและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์  ซึ่งประเทศไทยมี Science Park  ที่มีความพร้อมในการดำเนินความร่วมมือ

          ทั้งนี้ บริษัทที่มาเยี่ยมคารวะสนใจให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การเป็นหุ้นส่วนในสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ   การผลิตยา  พลังงาน   ซึ่ง  Ms. Laura Hudson  จะ ได้ประสานกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยจะได้จัดลำดับความสำคัญของสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป