กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก้าวใหม่ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไทย-อเมริกา

ก้าวใหม่ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไทย-อเมริกา

พิมพ์ PDF


 

          รศ.สมเจนต์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ดร.ดาราศรี  ดาวเรือง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นางถนอมศรี รังสิกรรพุม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สทอภ. ดร.เชาวลิต  ศิลปทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  และนายอลงกรณ์  เหล่างาม  อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  ได้เข้าเยี่ยมคาราวะนายดอน  ปรมัตวินัย  เอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน 

          เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบภาพถ่ายผ่านดาวเทียมประเทศไทยและสถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน  และเดินทางไปร่วมประชุม The  Sixth Plenary Session of Group on Earth Observation (GEO-VI) ลงนามบันทึกความเข้าใจในกาสร้างความร่วมมือกับ Nation Geospatial-Intelligence Agency (NGA) และประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับ National Aeronautics and Space Administration (NASA) รวมถึงเยี่ยมชมบริษัท GeoEye ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2552  กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวได้รับการความสนใจในการสร้างความร่วมมือระหว่าง สทอภ. และหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร การสร้างประโยชน์แก่ภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

 ข่าว : สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» รมว.วท. ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ Capturing Value on Thailand Innivation
» รมว.วท. บันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทย ชูโครงการช่วยเหลือ SMEs – เกษตรกร “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป - คูปองนวัตกรรม”
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» โฆษก กระทรวงวิทย์ ร่วมประชุมพิจารณาประเด็นการนำเสนอผลงานรัฐบาลครบ 2 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป