กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การจัดแสดงนิศรรศการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหาร ในงาน THAI OPEN HOUSE

การจัดแสดงนิศรรศการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหาร ในงาน THAI OPEN HOUSE

พิมพ์ PDF

    สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำสถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงวอชิงตัน  ร่วมกับ  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ได้นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อาหาร  ข้าวกล้องงอกมาบุญครองพลัส Nutra GABA RiICE และ ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปไร้มัน Neet  (ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่ง เสริมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ในการปรับปรุง เทคโนโลยีการผลิตจนเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหารระดับประเทศ)   ไปจัดแสดงในงาน Thai Open House เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2553  ณ  สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงวอชิงตัน   ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับ ความสนใจจากผู้เช้าชมงานซึ่งเป็นชาวอเมริกันและชาวไทยในประเทศสหรัฐฯเป็น อย่างมา



 










 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป