กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา mou

ทั้งหมด 75 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 8
       วันนี้ (6 มีนาคม 2558) เวลา 13.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ...
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
... โดยในเบื้องต้นได้ทำ MOU กับหน่วยงาน ดังนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย และสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น      โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจทั้งผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ...
ศุกร์, 30 มกราคม 2015
74. “40ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กำลังคน การทำให้ผลงานวิจัยนำไปใช้ได้จริงๆ ต้องขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการวิจัยให้มากขึ้น การให้รางวัลนักวิจัย ถ้าอาจารย์ไปช่วยงานในโรงงาน SMEs มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมี MOU กับต่างประเทศ ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
... (สวทช.) จึงทำความร่วมมือ (MOU) ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานทางคลินิกในมนุษย์ เมื่อ พ.ศ. 2553 โดยทั้งสองฝ่าย ...
เสาร์, 17 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป