กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา SWOT

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
11. รมว.วิทย์ฯ ตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจ จีที200
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ฯเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ นักเทคโนโลยี นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและนักสถิติ ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2010
12. ครม.มอบ วท.เชิญผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ จีที 200
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
คณะรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญนักวิชาการต่าง ๆ พิสูจน์เครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด จีที 200 ให้ข้อเท็จจริงปรากฏเพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมต่อไป วันนี้ เวลา 12.50 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2010
13. เนคเทค นำความสามารถด้าน ว&ท ร่วมตรวจสอบเครื่อง GT200
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
หลักการทาง วิทยาศาสตร์แล้ว อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์จะต้องมีผลการทำงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ มีผลการทำงานที่สม่ำเสมอ เชื่อถือได้ และไม่มีผลความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์อื่นใดจากปัจจัยที่มาจากร่างกายมนุษย์ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2010
... ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2552-2556 บทที่ 2 สรุปสถานะภาพการดำเนินงานด้านไอซีทีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2552-2556 และการนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน (SWOT Analysis) ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2009
15. ตชด. จับมือเนคเทค เสริมเขี้ยวเล็บงานด้านความมั่นคง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2.  โครงการทดสอบประสิทธิภาพระบบตามรอยวัตถุ (System for Wireless Object Tracking : SWOT พฤษภาคม 2551) ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์การตรวจจับความเคลื่อน ไหว  ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของยานพาหนะหรือบุคคล ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
16. ก.วิทย์ฯ ระดมสมองกำหนดทิศทางพัฒนาระบบ IT
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำ SWOT ด้าน IT ของ สป.วท.” ระดมความคิดเห็นบุคลากร เพื่อกำหนดทิศทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับใช้ในหน่วยงานให้เหมาะสม ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป